خانه / گناهان اقتصادی یا حق الناس مالی / حبس الحقوق / عدم پرداخت حق فقراء (خمس، زکات، کفاره و…)

عدم پرداخت حق فقراء (خمس، زکات، کفاره و…)

برخی از واجبات و محرّمات اقتصادی

۱. خمس در منفعت کسب، معدن، گنج و … «واجب»[۱] ۲. پرداختن خمس مازاد مخارج سالانه خود و عیالات خود، از درآمد کارهای تجارتی، صنعتی یا کسب‌های دیگر «واجب»[۲] ۳. پرداختن خمس مازاد بر مخارج سالانه اگر به واسطه قناعت کردن زیاد آمده باشد «واجب»[۳] ۴. نپرداختن خمس ولو مقدار جزئی و کم باشد، از مصادیق ظلم بر حضرت محمد …

بیشتر بخوانید »