قوادی یا قیادت

به جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی یا قیادت گفته می‌شود که حد دارد و با دو بار اقرار (در صورتی که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد) و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
حد قوادی ۷۵ تازیانه و تبعید از محل زندگی است و بنا به قول مشهور فقها سر او نیز تراشیده می‌شود و در شهر می‌گردانند.
در این حکم مسلمان و کافر و مرد و زن با یکدیگر مساوی‌اند جز اینکه در مورد زن فقط تازیانه اجرا می‌شود و بعید نیست که تبعید با نظر حاکم باشد.

جنازه ای بدون سر در محراب با لباس زنانه!!

ماجرایى شگفت آور از کرامات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل به ماجرایی شگفت انگیز  از کرامات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می شود که در [...]