راه اندازی کانال تلگرام انحرافات جنسی

بسم الله الرحمن الرحیم از این پس برای دسترسی آسانتر، مطالب مربوط به گناهان جنسی به صورت مبسوط تر و تخصصی در کانال ذیل آرشیو [...]

علت تحریم نزدیکی با حیوانات

یکى از سؤالاتى که زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید علّت تحریم نزدیکی با حیوانات بود! حضرت فرمود: خداوند خوش نداشته که مرد آب [...]