حیله، فریب، خدعه، نیرنگ

تدلیس و فریب در ازدواج

از امام حسین علیه السلام نقل شده است :   الْخَدْعُ عِنْدَنا أَهْلَ الْبَیْتِ مُحَرَّم‏  حیله و نیرنگ نزد ما اهل بیت حرام است   [فرهنگ جامع سخنان [...]