شناخت بیشتر درباره گناهان

علت استفاده از واژه معصیت برای گناه

شاید برای شما هم این سؤال مطرح باشد که علت تعبیر از گناه به معصیت و عصيان در لسان آیات و روایات چیست؟ معصیت مشتق [...]

علت استفاده از واژه وزر و ثقل برای گناه

وزر به معنى سنگینى است، و بیشتر در مورد حمل گناه دیگران به كار مى‏رود، «وزیر» كسى است كه كار سنگینى از حكومت را [...]