فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علیرضا حدائق شیرازی با موضوع داستانهای کوتاهی درباره گناه

دانلود عنوان زمان یکی از عوامل رد شدن دعا ۰۰:۰۱:۰۶ تاجر اسپانیایی درستکار ۰۰:۰۲:۲۰ شیطان، ۳۶۰۰ سال عبادت، تکبر و تعصب ۰۰:۰۲:۴۱ شرط قبولی توبه ۰۰:۰۴:۵۷ سزای مرد حسود ۰۰:۰۵:۳۰ راه درمان دروغ ۰۰:۰۰:۳۶ غیبت کردن ۰۰:۰۰:۳۲ معیار دنیایی و آخرتی [...]

دانلود مجموعه سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع گناه شناسی و راههای ترک گناه

مجموعه سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع گناه شناسی و راههای ترک گناه   عنوان زمان دکتر حسن عباسی: زنای ذهنی در زندگی دوم (۴) ۲:۰۷:۰۶ دکتر عباسی: زنای [...]