یک جرعه یا چند بطری؟!

بعضی خیال می کنند اگر مشروبات الکلی کم مصرف شود، مضر که نیست بلکه به حال اعصاب هم مفید است. ولی اسلام با توجه [...]

غیبت چیست؟

تعیین دقیق مرز غیبت و تهمت امام صادق علیه السلام:  الغِیبَةُ أن تقولَ فی أخیكَ ما هُو فیهِ مِمّا قد سَتَرَهُ اللّهُ علَیهِ، فأمّا إذا قلتَ [...]