دیه

دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود. به عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهدۀ جانی و یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند.
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود.

دانستنی های ریش و ریش تراشی (۳)

درباره سیبیل، حکم اجرت گرفتن برای تراش ریش، دیه آسیب رساندن به ریش ، فتاوا و استفتاءات مراجع آنچه در این مقاله می خوانیم: فصل هفتم : شارب ( سبیل ) الف: نوشیدن آب با سبیل بلند از لحاظ بهداشتی ب: عاقبت بلند نگه داشتن سبیل در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله ۱- مسلمان واقعی نیست ۲- …

بیشتر بخوانید »