مرور برچسب:

اثقال

وزر به معنى سنگینى است، و بیشتر در مورد حمل گناه دیگران به كار مى‏رود، «وزیر» كسى است كه كار سنگینى از حكومت را به دوش خواهد كشید، این واژه در قرآن 26 بار آمده است. «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»‏  انعام 164  گاهى در قرآن واژه «ثقل» نیز كه به معنى سنگینى است در مورد گناه به كار رفته است،…
ادامه مطلب ...