مرور برچسب:

حجاب در قرآن

بااینکه تمام جزئیات دین در قرآن نیامده است ولی به‌حکم حجاب در آیات متعددی پرداخته‌شده است که این خودش اهمیت موضوع را می‌رساند. در ادامه  نوشته چند مورد از آیات مربوط به موضوع حجاب بیان می‌شود: سوره نور آیه 31: «و به زنان باایمان بگو دیدگان خود را فروبندند و پاک‌دامنی ورزند و زیورهای…
ادامه مطلب ...