مرور برچسب:

دیوس

گاهى غیرت مرد به جائى مى رسد که حتى براى حفظ ناموس خود غیرت خروس را هم ندارد و خوک صفت همسر خود را براى دیگران مى برد که چنین فردى گناهش بیشتر از واسطه هاست . این فرد در روایات به عنوان دیوث معرفى شده است ! در لغتنامه دهخدا آمده است: دیوث به مردی گفته می‌شود که همسرش زنای محصنه کند…
ادامه مطلب ...