مرور برچسب:

فمنیسم

در دوران جاهلیت که زن به عنوان یک کالا و موجودی بین انسان و حیوان شناخته می‌شد دین مبین اسلام ظهور کرد و ارزش وجودی ازدست‌رفتهٔ زن را احیا نمود و حرمت و حیثیت ازدست‌رفته وی را بازگرداند. امروزه و 14 قرن بعد از ظهور اسلام، با وجود رشد جوامع و ملل مختلف ازنظر تکنولوژیکی، در کشورهایی که از تعالیم…
ادامه مطلب ...

جایگاه زن در غرب، از تخیل تا واقعیت+صوت

اشاره موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری اسلامی زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ‌یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل زنان در غرب با برخورداری از عدالت جنسیتی و…

پشت پرده شعار دروغین و لیبرالی-فمنیستی آزادی برای زنان و تساوی حقوق زن و مرد

پشت پرده شعار دروغین و لیبرالی آزادی برای زنان و تساوی حقوق زن و مرد این است که آنهایی که دم از آزادی می‌زنند، آزادی زن را نمی‌خواهند بلکه آزادی رسیدن به زن را می‌خواهند. در غرب همان گرگهایی که زن غربی را بازیچه امیال و وسیله کسب درآمد…