گناه شناسی

گناه شناسی رشته ای از علم اخلاق یا علمی است که به جوانب مختلف گناه می پردازد.

از قبیل الفاظ گناه در متون دینی و معانی آنها، عوامل گناه، عوامل تشدید گناه، راه های پیشگیری و درمان گناه، اقسام گناه و…

برای مشاهده سایت گناه شناسی اینجا کلیک کنید.