ازدواج های ممنوع!!

0 1,753

19 ازدواج ممنوع!!

در دین اسلام بعضی از ازدواج ها حرام و ممنوع است! برخی از این ممنوعات قابل رفع و برخی دیگر ابدی است!(یعنی به هیچ وجه این ازدواج جائز نمیشود!) که علت حرمت بعضی از این موارد روابط نامشروع است! هدف از ایجاد این پست بیان این موارد بود که به مناسبت به موارد بیشتری اشاره خواهد شد.

شاید این پست ها را هم بپسندید
۱ از ۱۴۳

۱.      ازدواج با مادر وخواهر و دخترِ پسرى که با او …

مادر وخواهر و دخترِ پسرى که لواط داده، بر لواط کننده حرام ابدی است اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. ولى اگر گمان یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى‏شوند.[۱]

اگـر با مادر یا خواهر پسرى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط کند بنابر احتیاط آنها بر او حرام مى شوند. [۲]

۲.      ازدواج با زنی که در زمان عده رجعی با او …

 اگر کسى با زنى که در عده طلاق رجعى است، زنا کند آن زن بر او حرام مى ‏شود و اگر با زنى که در عده متعه، یا طلاق بائن، یا عده وفات است، زنا کند، بعداً مى ‏تواند او را عقد نماید، اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند.[۳]

۳.      ازدواج با زنی که در زمان شوهر دار بودن با او …

اگر کسی با زن شوهردار رابطه نامشروع برقرار نماید اگر از شوهرش هم جدا شود  این ازدواج حرام است.[۴]

۴.      ازدواج با دختر خاله یا دختر عمه در صورتی که…

 اگـر انـسـان پـیـش از آن که دختر خاله یا دختر عمه خود را بگیرد با مادر آن زنا کند , دیگر بنابر احتیاط نمى تواند با آن ازدواج نماید. [۵]

۵.      ازدواج با محارم

 ازدواج با محام نسبی مثل: مادر ، خواهر ، عمه و خاله خود و عمه و خاله پدر و مادر،  و مادر بزرگ و… که به انسان محرم هستند حرام است.[۶] و نیز ازدواج با محارم رضاعی (که بواسطه شیر خوردن محرم شده اند) مثل مادر و خواهر رضاعى حرام است. و نیز ازدواج با محارم سببی (که بواسطه ازدواج محرم شدهاند) مثل : مادر و مادر بزرگ آن زن و دختر و نوه زن هر چه پائین روند , چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند !

۶.      ازدواج با زن شوهر دار

ازدواج با زن شوهر دار و زنى که شوهرش بدون طلاق از او متارکه کرده حرام است.

۷.      ازدواج با زنی که در عده است

 در حالى که زن در عده رجعى است با هیچ مردى نمى‏تواند ازدواج کند و اگر عقد کند بر مرد حرام ابدى مى‏شود.[۷]

۸.      ازدواج با زنی که در زمان عده او را عقد کرده است

 اگر زنى را که درعده دیگرى است براى خود عقدکند، (علاوه بر اینکه این عقد باطل است) چنانچه مرد و زن، یا یکى از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده، حرام است آن زن بر او حرام مى‏شود، اگر چه مرد بعد از عقد، با آن زن نزدیکى نکرده باشد.[۸]

اگر زنى را براى خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده چنانچه هیچ کدام نمى‏دانستند زن در عده است و نمى‏دانستند که عقد کردن زن در عده حرام است، در صورتى که مرد با او نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام مى‏شود.[۹]

۹.      ازدواج با زنان مشرک و کفار

ازدواج با زنان مشرک و کفار، حرام و باطل است.[۱۰]

۱۰. ازدواج با فرقه‏ هاى منحرفى چون بهائى و اهل حق، و افراد مرتد (خارج شده از دین!)

ازدواج با فرقه‏هاى منحرفى چون بهائى و اهل حق، و افرادى که مرتد شده‏اند حرام است.[۱۱]

۱۱. ازدواج با نواصب (دشمنان اهل بیت) و اهل غلو (کسانی در مورد اهل ببیت غلو و زیاده روی میکنند)

ازدواج با کافر و همچنین ناصبى و کسى که درباره ائمه علیهم السلام غلو مى ‏کند حرام است.[۱۲]

۱۲. ازدواج هم زمان با خواهر زن

 ازدواج هم زمان با خواهر زن حرام است.[۱۳]

۱۳. ازدواج دائم مرد با زن پنجم

 ازدواج دائم مردى که چهار زن دائمى دارد، با زن پنجم، حرام است.[۱۴]

۱۴. ازدواج دائم مرد با زن مسیحى

 ازدواج مسلمان با دختر مسیحى به صورت دائم باطل است.[۱۵](یعنی عقد موقت با این زنان اشکال ندارد) ولی ازدواج زن مسلمان با مرد مسیحی در هر صورت باطل و حرام است. [۱۶]

۱۵. ازدواج با دختر بدون اذن ولی او

ازدواج با دختر بدون اذن ولى طبق نظر اکثرمراجع حرام است.

۱۶. ازدواج و عقد در حالت احرام

اگـر کـسـى در حـال احـرام که یکى از کارهاى حج است با زنى ازدواج نماید عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته که زن گرفتن بر او حرام است , دیگر نمى تواند آن زن را عقد کند (حرام ابدی می شوند!).[۱۷]

۱۷. ازدواج و عقد کسی که طواف نساء را بجا نیاورده است

اگر مرد طواف نساء را که یکى از کارهاى حج و عمره مفرده است بجا نیاورد , زنش و زنان دیگر بر او حلال نمى شوند (یعنی نمی تواند ) , و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر او حلال نمى شوند , ولى اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند حلال مى شوند.[۱۸]

۱۸. ازدواج با زنی که او را سه مرتبه طلاق است!

 زنى را که سه مرتبه طلاق داده‏اند بر شوهرش حرام مى‏شود ولى اگر با مرد دیگرى ازدواج کند و سپس بعد از دخول ، طلاق بگیرد یا شوهر دومش بمیرد ، بعد از اتمام عده ، شوهر اول مى‏تواند دوباره او را براى خود عقد نماید.[۱۹]

۱۹. ازدواج مرد با خواهرزاده و برادرزاده زن بدون اجازه زن

انـسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعدا زن اجازه نماید اشکال ندارد. [۲۰]

 


[۱] . توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۰۵.

[۲] . توضیح المسائل آیت الله سیستانی مسأله ۲۴۱۵

[۳] . توضیح المسائل مراجع، ج ۲، م ۲۳۹۸.

[۴] . توضیح المسائل مراجع، ج ۲، م ۲۴۰۹.

[۵] . توضیح المسائل آیت الله سیستانی مسأله ۲۴۰۳

[۶] . توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۲۰۲.، ج ۲، م ۲۳۸۴ و ۲۴۴۸.

[۷] . احکام بانوان، وحیدى، ص ۱۶۵.

[۸] . توضیح المسائل مراجع ، م ۲۴۰۰.

[۹] . توضیح المسائل مراجع ، م ۲۴۰۱.

[۱۰] . استفتائات امام خمینى، ج ۳، ص ۱۲۶، س ۱۲۷.

[۱۱] .  توضیح المسائل مراجع، ج ۲، م ۲۴۰۴؛ استفتائات بهجت، ج ۴، ص ۱۳؛ جامع المسائل فاضل، ج ۱، ص ۴۱۵، س ۱۴۷۷.

[۱۲] . تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب النکاح فى الکفر، م ۷.

[۱۳] .  استفتائات بهجت، ج ۴، ص ۱۰، س ۴۵۶۷؛ جامع المسائل فاضل، ج ۱، ص ۴۱۰، س ۱۴۵۶؛ استفتائات امام خمینى، ج ۳، ص ۱۲۹، س ۱۳۲- ۱۳۷؛ حرمت علیکم امهاتکم … و ان تجمعوا بین الاختین …( نساء/ ۲۳).

[۱۴] .  تحریرالوسیله، ج ۲، فى العدد، م ۱۰.

[۱۵] .  استفتائات امام خمینى، ج ۳، ص ۱۲۶، س ۱۲۸.

[۱۶] . همان، ص ۱۲۸، س ۱۳۱.

[۱۷] . توضیح المسائل آیت الله سیستانی مسأله ۲۴۱۶

[۱۸] . توضیح المسائل آیت الله سیستانی مسأله ۲۴۱۸

[۱۹] . توضیح المسائل مراجع ، م ۲۴۱۸ و…

[۲۰] . توضیح المسائل آیت الله سیستانی مسأله ۲۴۰۱

توجه : در برخی موارد اختلافات بسیار جزئی بین مراجع عظام تقلید وجود دارد که عزیزان می توانند به رساله مرجع تقلید خود رجوع کنند!

فایل pdf این پست:

دریافت

مطب مربوطه: http://nidamat.com/88

برای دیدن مطالب بیشتر در موضوع ازدواج اینجا کلیک کنید

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=139

حمایت مالی از گناه شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 3 =