احادیثی درباره مال و ثروت

0 840

شاید این پست ها را هم بپسندید

گوساله امت رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله

هلاک‌کننده بوده درهم و دینار

کسب مال حلال

مال حرام

آثار حلال‌خوری

آثار حرام‌خوری

درباره کسب حلال و حرام

گوساله امت رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

هر امتی گوساله‌ای دارد (که او را منحرف می‌کند) و گوساله این امت (امت پیامبر اکرم) دینار و درهم است.

لکلّ امَّهٍ عِجلٌ یعبُدونَهُ و عِجلُ امَّتی الدَّنانیرُ و الدَّراهِم

یعنی همان‌طور که گوساله بنی‌اسرائیل پیروان حضرت موسی (علیه‌السلام) را گمراه کرد و آنان گوساله‌پرست شدند، مال و ثروت هم موجب انحراف امت پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) می‌گردد. (امروز شاهدیم که طبق گفته پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) خیلی از پیروان آن حضرت حتی از به‌ظاهر خوبان این امت چنین شده‌اند).

محجه البیضاء جلد ۷ صفحه ۳۲۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هلاک‌کننده بوده درهم و دینار

امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمود:

 رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فرموده: درهم و دینار (و دوستی آن‌ها) آنان را که پیش ‍ از شما بودند هلاک کردند و همان دو هلاک‌کننده شمایند.

اصول کافی جلد ۴ صفحه ۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مولا علی (علیه‌السلام):

مال دوستی عاقبت انسان را تباه می‌کند و آرزوها را گسترده و طولانی می‌کند.

میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۲۹۸۳ حدیث ۱۹۳۲۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مولا علی (علیه‌السلام):

وقتی خداوند بنده‌ای را دوست بدارد، مال و ثروت را در پیش او منفور و ناپسند جلوه می‌دهد و آرزوهای او را کوتاه می‌کند و چون خداوند بدی بنده‌ای را اراده کند، مال و ثروت را محبوب او قرار دهد و آروزهایش را گسترش می‌دهد. خداوند متعال بدی هیچ‌یک از بندگان خود را نمی‌خواهد مگر اینکه خود بنده اعمالی را انجام دهد که مورد خشم پروردگار خود قرار گیرد که در این صورت خدا هم او را رها می‌سازد و به خودش وامی‌گذارد. 

غررالحکم جلد ۳ صفحه ۱۶۶ حدیث ۴۱۱۱ و ۴۱۱۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مولا علی (علیه‌السلام):

زیادی ثروت قلب‌ها را تباه می‌سازد و گناهان را پدید می‌آورد. 

میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۲۹۸۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 ثروت از آن خداست و او آن را نزد بندگان خود امانت گذاشته و دستور داده است که از آن در حد متعارف بخورند و بیاشامند و لباس تهیه کنند و ازدواج کنند و برای سواری از آن استفاده کنند و با بقیه آن به مؤمنان نیازمند کمک کنند، بنابراین کسی که در هر قسمت از آن از حد معمول تجاوز کند و بیشتر مصرف کند، مرتکب گناه شده است و آنچه زیادی خورده یا آشامیده یا پوشیده یا در امر ازدواج و سواری صرف کرده است، حرام است. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۶ حدیث ۷۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 ابلیس ملعون می‌گوید: در مورد بنی‌آدم، هرچه مرا خسته و ناتوان کند (فریبم را نخورد)، در این سه چیز به فریب دادن آن‌ها موفق می‌شوم: ۱- به دست آوردن مال از راه غیر حلال ۲- جلوگیری کردن او از پرداخت واجب مالی (مانند زکات، خمس و ….) ۳- مصرف کردن مال در راه ناروا و حرام. 

خصال الصدوق صفحه ۱۳۲ حدیث ۱۴۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 دعای چهار کس مستجاب نمی‌شود: ۱- کسی که در خانه بنشیند و بگوید: خدایا روزی مرا برسان که خدا به او می‌گوید: آیا دستور ندادم که پی روزی بروی و تلاش کنی. ۲- مردی که مغلوب زنش شده است که خداوند می‌گوید: آیا اختیار او را به دست تو واگذار نکردم؟ ۳- فردی که دارای مال و ثروت باشد و آن را تباه کند و گوید: خدایا روزیم را برسان که خداوند می‌فرماید: آیا دستور ندادم که میانه‌رو باش و اسراف نکن، سپس این آیه را خواند: بندگان خدا کسانی هستند که هنگام انفاق اسراف نمی‌کنند و بخل هم نمی‌ورزند بلکه میان این دو راه میانه را می‌گیرند.۴- مردی که پول داشته و آن را قرض داده بدون آنکه سندی بگیرد خداوند می‌فرماید: مگر تو را دستور ندادم که شاهد بگیری؟

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۲ حدیث ۵۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کسب مال حلال

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 عبادت هفتاد بخش است و بهترین بخش آن به دست آوردن مال حلال.

ثواب الاعمال و عقاب صفحه ۳۸۵ حدیث ۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 کار کردن برای کسب مال حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

جامع الاخبار صفحه ۳۸۹ حدیث ۱۰۷۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

هیچ خیری نیست در کسی که دوست ندارد مال حلال جمع کند تا آبروی خود را با آن حفظ کند و قرض خود را با آن ادا کند. (چنین کسی انسان بی خیر است )

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۷ حدیث ۳۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام کاظم (علیه‌السلام):

کسی که در پی روزی حلال برای خود و خانواده‌اش باشد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد کند. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۳ حدیث ۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مولا علی (علیه‌السلام):

آفرین به کسی که پیش خود فروتن و کسب او پاکیزه (و حلال) باشد. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۲ حدیث ۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
محمد بن هارون گوید: به امام هادی (علیه‌السلام) عرض کردم: از پدران شما برای ما نقل شده که زمانی بر مردم می‌آید که هیچ‌چیز کمیاب‌تر از برادری مونس و همدم یا کسب درهمی از راه حلال نباشد. امام (علیه‌السلام) در جوابم فرمود: انسان کمیاب موجود است ولی تو درزمانی هستی که هیچ‌چیز سخت‌تر از به دست آوردن مال حلال و برادر دینی نیست. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۰ حدیث ۴۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

کسی که بعد از تلاش در طلب مال حلال بیتوته و استراحت کند، او آمرزیده شب را به صبح می‌آورد. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۲ حدیث ۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 تلاش در به دست آوردن روزی حلال را رها نساز، زیرا که آن کمک به دین‌داری توست و همیشه مرکب خود را ببند و به خدا توکل کن. (با توکل زانوی اشتر ببند)

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۵ حدیث ۱۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

هرگاه به مردی نگاهش می‌افتاد و از او خوشش می‌آمد، می‌فرمود: آیا او شغل و حرفه‌ای دارد؟ پس اگر می‌گفتند: نه می‌فرمود: او از چشم من افتاد. گفته می‌شد: چرا یا رسول‌الله؟ ایشان پاسخ می‌داد: چون مؤمن اگر شغلی نداشته باشد، با (خرج کردن) دینش زندگی کند و از دینش مایه می‌گذارد.

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه د ۵ حدیث ۱۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 سه خصلت است که در هر که باشد وارد بهشت می‌شود و خداوند از حوریان بهشتی نصیب او می‌کند، هر طور و هرقدر که او بخواهد: ۱- فروبردن خشم ۲- صبر و مقاومت بر شمشیرها به خاطر خدای متعال ۳- وقتی کسی به مال حرام می‌رسد، آن را به خاطر خدا ترک کند. 

بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۷۱ حدیث ۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام رضا (علیه‌السلام):

 راوی گوید: به امام هشتم (علیه‌السلام) گفتم: فدایت شوم! دعا کن خدا به من روزی حلال عطا کند. فرمود: می‌دانی حلال چیست؟ گفتم: پیش ما حلال همان کسب پاک و پاکیزه است. امام (علیه‌السلام) فرمود: امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) می‌فرمود: حلال، غذای برگزیدگان است. سپس فرمود: این‌چنین بگو: خدایا از تو روزی فراخ می‌خواهم. (شاید منظور این است که روزی خدا آن‌قدر گسترده و زیاد است که نیازی نیست انسان پی حرام برود)

کافی جلد ۵ صفحه ۸۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 رها کردن لقمه‌ای حرام، پیش خدا محبوب‌تر است از دو هزار رکعت نماز مستحبی. 

تفسیر المعین صفحه ۲۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله): رد کردن یک‌دانگ از حرام (یک‌ششم دینار یا درهم) پیش خدا معادل هفتاد هزار حج قبول‌شده است.

جامع الاخبار صفحه ۴۴۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 مال حرام

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 کسی که مالی را از راه غیر حلال به دست آورد، آن مال توشه و مرکب او به‌طرف آتش جهنم خواهد بود. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۰ حدیث ۴۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

خداوند متعال فرمود: کسی که برایش مهم نباشد که دینار و درهم (پول) را از چه راهی به دست می‌آورد، برای من هم مهم نخواهد بود که او را از کدام در جهنم وارد آتش دوزخ بکنم.

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۵ حدیث ۱۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 کسی که مالی از راه غیر حلال به دست آورد، خداوند او را تنگدست می‌کند.

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۵ حدیث ۱۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 انسان در قیامت قدم از قدم برنمی‌دارد تا اینکه از چهار چیز سؤال شود:
۱- از بدن خود که در چه راهی آن را به کار گرفت. ۲- و از عمرش که در کجا و چه راهی سپری کرد.۳- و از مالش که از کجا به دست آورد و در کجا مصرف کرد.۴- و از محب ما خاندان (ائمه اطهار (علیه‌السلام))       

  بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۱ حدیث ۴۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
روایت شده که: خدمت امام باقر (علیه‌السلام) از مردی یاد شد امام (علیه‌السلام) فرمود: وقتی کسی مالی از راه حرام به دست آورد خداوند حج و عمره و صله‌رحم را از او قبول نمی‌کند، بلکه ازدواج با آن مال هم باطل خواهد بود. 

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۱ حدیث ۴۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام باقر (علیه‌السلام):

 خداوند برای هر انسان رزق حلالی را مشخص و حتمی کرده است که به‌طور کامل به او خواهد رسید و از طرفی رزق حرامی از طریق دیگر به او عرضه می‌شود، پس اگر از آن حرام مقداری برداشت به همان اندازه از مال حلال او کم می‌شود و پیش خدا علاوه بر آن دو مال، زیادی و افزونی است که خداوند در قرآن فرماید: از فضل و زیادی که پیش خدا است از او درخواست کنید. (سوره نساء آیه ۳۲)

بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۱ حدیث ۴۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مولا علی (علیه‌السلام):

 بزرگ‌ترین حسرت روز قیامت حسرت خوردن کسی است که مالی را از راه غیر حلال به دست آورد و برای فرد دیگر به ارث گذارد و او آن‌ها در راه اطاعت و بندگی خدا صرف کرده و به‌واسطه آن وارد بهشت گردد و اولی به‌واسطه آن مال حرام (نخورده) وارد جهنم گردد.

 بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۲ حدیث ۵۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 کسی که مال مؤمنی را به‌ناحق از او بگیرد و به او ندهد، خداوند پیوسته از او اعتراض کرده و کارهای نیک او را نکوهیده می‌دارد و آن‌ها را در نامه اعمال نیک او نمی‌نویسد تا توبه کند و مالی را که از آن مؤمن گرفته به او برگرداند. 

 بحارالانوار جلد ۱۰۴ صفحه ۲۹۴ حدیث ۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 وای برای تاجران امت من از گفتن لا و الله و بلی  و الله (قسم خوردن در دادوستد) و وای برای صنعتگران امت من از امروز و فردا کردن. 

میزان الحکمه جلد ۳ صفحه ۲۷۰۱ حدیث ۱۷۶۴۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آثار حلال‌خوری

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 کسی که روزی حلال بخورد، فرشته‌ای بالای سرش قرار می‌گیرد و برای او طلب آمرزش می‌کند تا وقتی‌که از خوردن آن فارق شود. 

 میزان الحکمه جلد ۳ صفحه ۲۷۰۱ حدیث ۱۷۶۴۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

کسی که چهل روز مال حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی می‌کند. 

 بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۶ حدیث ۷۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام):

 یکی از سخت‌ترین واجبات بر بندگان خدا یاد کردن زیاد خدا است، سپس فرمود: مقصودم ذکر ((سبحان‌الله و الحمدالله و لا اله الا الله و الله‌اکبر)) نیست، گرچه آن‌هم یاد خداست، ولی منظورم این است که در برخورد با آنچه که خدا حلال یا حرام کرده خدا را یاد کند، اگر اطاعت خدا بود به آن عمل کند و اگر معصیت الهی بود آن را رها کند.

مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ذِکرُ اللَّهِ کثِیراً ثُمَّ قَالَ لَا أَعْنِی سبحان‌الله وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکبَرُ وَ إِنْ کانَ مِنْهُ وَ لَکنْ ذِکرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کانَ طَاعَهً عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ کانَ مَعْصِیهً ترک‌ها.

اصول کافی جلد ۲ صفحه ۸۰ حدیث ۴

(شرح: در وقت بر خود با گناه، خود را حفظ کنیم که این کار، بهترین ذکر و یاد خداست)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آثار حرام‌خوری

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

هنگامی‌که لقمه حرام در شکم انسانی قرار گیرد هر فرشته‌ای که در آسمان‌ها و زمین است او را لعنت می‌کند و تا وقتی‌که آن لقمه در شکم اوست خدا به او نگاه نمی‌کند  و هرکسی که لقمه حرام بخورد به‌سوی خشم خدا رفته است، پس اگر توبه کند خدا می‌پذیرد و اگر قبل از توبه بمیرد، آتش به او سزاوارتر است. 

 جامع الاحادیث صفحه ۲۸۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام) در ضمن حدیث معراج فرمود که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) فرمود:

 گروهی را دیدم که سفره‌هایی از گوشت‌های پاک و پاکیزه و گوشت‌های آلوده جلوی‌شان گسترده بود ولی آنان از گوشت‌های آلوده و کثیف می‌خوردند و غذاهای پاکیزه را وامی‌گذاشتند، از جبرئیل پرسیدم: این‌ها چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت: این‌ها کسانی هستند که مال حلال را رها کرده و مال حرام می‌خورند و آنان گروهی از امت تو هستند ای محمد! 

بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۷۲ حدیث ۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمود: امیر مؤمنان (علیه‌السلام) بارها می‌فرمود:

 کسی که مال مؤمنی را به حرام بخورد، او از دوستان ما نیست.  

  بحارالانوار جلد ۱۰۴ صفحه ۲۹۶ حدیث ۱۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

پیکری که از حرام تغذیه شده باشد وارد بهشت نمی‌شود.

جامع الاحادیث صفحه ۲۸۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

درباره کسب حلال و حرام

حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

هرکه خسته از طلب مال حلال شب را بگذراند شب را به‌روز آورده درحالی‌که آمرزیده شده است. 

 امالی صدوق مجلس ۴۸ حدیث ۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 عبادت هفتاد جزء است، بهترین جزء آن طلب (روزی از راه) حلال است. 

سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۱۲۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 حلال من تا روز قیامت حلال است و حرام من تا روز قیامت حرام است. 

 سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۲۹۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 هرکه چهل روز حلال بخورد خداوند قلبش را نورانی کند. 

 سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۲۹۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 عبادت ده جزء است نه قِسم آن در طلب مال حلال است. 

جامع الاخبار صفحه ۱۶۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 هرکه مال حلال از دسترنج خود بخورد درهای بهشت برای او گشوده شود که از هرکدام بخواهد داخل می‌شود. 

جامع الاخبار صفحه ۱۶۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 زمانی بر مردم می‌آید که مرد باک ندارد آنچه از مال برادرش گرفته حلال بوده یا حرام. 

مجموعه ورام جلد ۲ صفحه ۱۵۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):  

 روح‌الامین جبرئیل از جانب پروردگارم به من خبر داد که هرگز کسی نمی‌میرد تا تمام روزی خود را دریابد پس از خدا بترسید و در طلب روزی با جمال بپردازید و بدانید که روزی دو تا است، یکی آنکه شما طلب می‌کنید و یک روزی هم هست که آن شما را طلب می‌کند پس روزی خود را از حلال جوئید که اگر آن‌ها از راه حلال جوئید حلال می‌خورید و اگر از راه حلال نجوئید حرام می‌خورید و همان روزی شما گردد و از خوردن آن ناچارید. 

امالی صدوق مجلس ۴۹ حدیث ۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

   هرکه از دسترنج خود (روزی حلال) بخورد خداوند به او با نظر رحمت نگاه کند و هرگز عذابش نکند.  

جامع الاخبار صفحه ۶۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
حضرت محمد (صلی‌الله علیه و آله):

 در ساختمان از بکار بردن (مصالح) حرام بترسید زیرا که آن موجب ویرانی است.  

 اثنی عشریه صفحه ۱۴

لطفا مطالب این وبسایت را با ذکر منبع و لینک مطلب منتشر کنید!

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=19173

مطالب مرتبط
حمایت مالی از گناه شناسی

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.