چند تا پرسش و پاسخ در مورد احکام همجنسگرایی

0 2,984

در ادامه می خوانید درباره عناوین:

آلودگی جنسی

شاید این پست ها را هم بپسندید
۱ از ۱۰۸

همجنس‌گرایی-تربیت دخترانه پسر

همجنس‌گرایی-شاهد و توبه

همجنس‌گرا – توبه

تغییر جنسیت-چند سؤال

تغییر جنسیت -نظر آیت‌الله تبریزی

دوستان و بوسیدن همدیگر

تغییر جنسیت -نظر آیت‌الله تبریزی

سوال: :

از نظر شرعی تغییر جنسیت چه حکمی دارد؟

پاسخ:

جایز نیست.[۱]

تغییر جنسیت-چند سؤال

سوال:

پسرم مدتی بود که آرایش و لباس های زنانه داشتند با مخالفت ها و برخوردهای خانواده از منزل فراری شد بعد از حدود یک سال متوجه شدیم به تهران رفته و آن جا با هزینه میلیونی مردی تغییر جنسیت داده و همسر او شده است.

۱.آیا کار او درست بوده است با توجه به این که او دو جنسیتی نبوده است؟

۲.آیا آن مرد که محرک او برای عمل بوده گناهکار و مدیون نیست؟

۳.می‌گوید اگر مانع بودن من با آن مرد شوید ، خودکشی می‌کنم آیا برای ما لازم است مانع او شویم که با آن مرد ادامه زندگی دهد؟ آیا این همان همجنس بازی نیست؟

۴. آیا این ازدواج شرعا درست است؟

پاسخ:

۱. ظاهر این است که تغییر جنسیت مرد به زن و بالعکس به‌واسطه عمل جراحی حرام نیست.

۲. با توجه به این که این کار فی نفسه حرام نیست،آن مرد هم گناه‌کار نیست و اگر انجام این عمل مستلزم حرام‌های جانبی شود، به عهده خود شخص است.

۳. در صورتی که حقیقتاً تغییر جنسیت صورت گرفته باشد، مصداق همجنس بازی نیست و نیازی نیست خانواده مانع ازدواج او با آن مرد شوند.

۴. در صورت تغییر واقعی جنسیت، ازدواج صحیح است.[۲]

همجنس‌گرا – توبه

سوال: :

آیا با توبه حد همجنس‌گرا ساقط می‌شود؟(مرجع امام خمینی)

پاسخ:

اگر توبه‌اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط مى‌گردد و اما بعد از شهادت شهود ساقط نمى‌شود، و این در صورتى است که ثبوت این عمل به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کرده باشد و سپس توبه کند امام علیه‌السلام و همچنین على الظاهر نائب او مختار است بین این‌که عفوش کند و یا حدش را جاری سازد.[۳]

همجنس‌گرایی-شاهد و توبه

سوال: :

۱.شهود مورد قبول برای اثبات همجنس‌گرایی چه شرایطی باید داشته باشند؟همان که مرد و عاقل باشند کافی است؟

۲.آیا اگر خود شاهد مرتکب آن گناه باشد شهادتش قبول می‌شود؟

۳.اگر فردی توبه کرده باشد و قبل از شهادت شهود باشد و شهود شهادت دهند می‌تواند کتمان کند و دروغ بگویید؟و آنان را به دروغ گویی متهم سازد؟و طلب غرامت نماید؟این شرط برای هردو نوع آنان جاری است؟

۴.حکم دو جنسیتی‌ها چیست؟

۵.اگر در یک زمان با مردی باشند و یک زمان دیگر با زنی چه طور؟یا هم زمان ؟(مرجع امام خمینی)

پاسخ:

۱.به‌شهادت چهار نفر مرد جامع شرائط قبول به‌طریق مشاهده، یعنى چهار نفر مردى که عدالت و سایر شرائط قبولى شهادت را دارند شهادت دهند که ما به‌چشم خود دیدیم که فلانى با فلانى همجنس‌بازی مى‌کرد.[۴]

۲. خیر، زیرا از عدالت خارج می‌شوند.[۵]

۳. اگر گناهش ثابت شده باشد، کتمان و اتهام به دروغ گویی دیگران معنایی ندارد، ولی اگر شهادت شهود به خلاف واقع باشد شهود، حد قذف می‌خورند[۶]

۴. ملحق به جنسیتی است که آلت تناسلى اصلیش از آن نوع جنسیت است[۷]

۵. در هر مورد در صورتی که اثبات شود، حکم همان مورد اعم از حکم زنا یا همجنس بازی اجرا می‌شود[۸]

همجنس‌گرایی-تربیت دخترانه پسر

سوال: :

مادر و پدرم به دلیل این که دختر دوست داشت همیشه با من مثل دخترها برخورد می‌کردند وقتی بزرگتر شدم رفتار و ظاهر من با پسران هم سن و سالم متفاوت بود، ولی به قول بچه ها رفتارم دخترانه بود. همین امر سبب شده بود مردان یا پسرانی از روی قصد لذت بخواهند با من ارتباط داشته باشند. ایام راهنمایی چند بار هم اغفال شدم که البته از این که سر به سرم بگذارند من را لمس کنند و ببوسند و دنبالم باشند بدم هم نمی‌آمد بعد از مدتی خودم هم از این نوع رابطه‌ها استقبال می‌کنم و تا این که بعد از چند تجربه از ارتباط جنسی با پسران و مردان لذت می‌برم:

۱. آیا کار پدر و مادر من در تربیت شرعاً درست بوده است؟(مرجع خامنه‌ای)

۲. خودم در خلوت تمایل داشتم ناخودآگاه لباس زنانه و آرایش زنانه داشته باشم با توجه به این که یک میل درونی من را به این سمت می‌کشید و من قبلاً تربیت دخترانه داشتم، گناه است؟(مرجع امام خمینی)

۳. بعد از مزاحمت‌هایی من تمایل به همجنسم دارم، با توجه به این که من قبلا رابطه با همجنس را دوست نداشتم و بعد از درون به این سمت می‌رفتم آیا ارتباط من با مردان به شکل مفعول بودن گناه است؟(مرجع امام خمینی)

۴. من اصلاً رغبتی به جنس مخالفم ندارم، اگر تا آخر عمرم نخواهم ازدواج کنم و دوست داشته باشم با مردان باشم این گناه است؟ در صورتی که رابطه نداشته باشم ولی مانند زنان آرایش کنم و مورد نوازش قرار بگیرم و از راه های دیگر مردی را ارضا کنم مثلا با دستم برایش خودارضایی کنم اشکال دارد؟(مرجع امام خمینی)

۵. اگر نتوانم همجنس خواهی را کنار بگذارم برای این که گناه نکنم آیا تغییر جنسیت برای من واجب نمی‌شود؟(مرجع خامنه‌ای)

۶. اگر میلی به ازدواج نداشته باشم تا آخر عمر مجرد بودنم گناه نیست ؟(مرجع امام خمینی)

۷. با توجه به این که من احتمال دارد نتوانم همجنس گرایی را کنار بگذارم به دلیل بیماریم آیا کار من حکم همجنس گرایی را دارد و مستحق حد شرعی هستم؟(مرجع امام خمینی)

۸. شرایط ساقط شدن حد همجنس گرایی چیست؟(مرجع امام خمینی)

۹. اگر توبه کنم و به دلیل بیماری دوباره توبه بشکنم من گنه‌کارم؟ و حدود درباره من باید اجرا بشود چون شکست توبه از اختیار من خارج است؟(مرجع امام خمینی)

پاسخ:

۱.اصل این نوع تربیت فی نفسه حرام نبوده است، مگر این‌که می‌دانستند، این نوع تربیت مقدمات حرام را فراهم می‌کرده‌است[۹]

۲.پوشیدن لباس مختص به زنان و تشبه به زنان جایز نیست[۱۰]

۳.این نوع ارتباط، حتی به شکل مفعول بودن حرام است[۱۱]

۴.در ارتباط با همجنس، به هرنحوی که ارضا صورت بگیرد حرام و گناه است[۱۲]

۵.تغییر جنسیت براى کشف و آشکار کردن واقعیت جنسى اشکال ندارد، به شرطى که این کار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده‌اى نباشد[۱۳]

۶.اگر بدون ازدواج کردن بتواند خود را از حرام حفظ نماید و به گناه نیفتد، ازدواج نکردن گناه نیست[۱۴].

۷.حکم همجنس‌گرایی دارد، و مستحق حد شرعی است[۱۵]

۸.اگر کسی بعد از این عمل شنیع، توبه نماید، با شرایطی حد از او ساقط می گردد، و صرف داشتن بیماری مجوز ارتکاب گناه و سقوط حد نمی‌باشد[۱۶]

آلودگی جنسی

سوال:

نوجوان پسری میشناسیم که با نوجوانان دیگر رابطه جنسی دارد. این افراد در کلاس قرآن شرکت میکنند آیا ما میتوانیم برای جلوگیری از آلوده کردن نوجوانان دیگر او را از حضور در کلاس قرآن منع کنیم؟

پاسخ:

با حفظ مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر حتی گاهی واجب است که او را به کلاس قرآن راه ندهند.[۱۷]

دوستان و بوسیدن همدیگر

سوال:

اگر دو نفر همجنس با هم دوست صمیمی باشند و به صرف علاقه‌ای که به هم دیگر دارند گاهی اوقات همدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند از نظر شرعی گناهی متوجه آنهاست؟(مرجع:امام خمینی)

پاسخ:

بوسیدن و در آغوش گرفتن و هر عملی از این قبیل با قصد لذت شهوانی و یا خوف مفسده حرام است و باید از آن اجتناب شود.[۱۸]

 

پی نوشت ها:


[۱] . استفتا از دفتر آیت الله تبریزی به شماره ۰۲۵۱۷۷۴۴۲۸۶

[۲] . مام خمینی،تحریرالوسیله،ج۲،ص۶۲۶،م۱ ؛۲ استفتائات موجود در مرکز ملی پاسخگویی.

[۳] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود،فصل دوم،م۸.

[۴] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود، فصل دوم، م۱

[۵] . همان

[۶] . همان ،باب حدود،گفتار در موجب حد قذف

[۷] . همان، فصل اول

[۸] . همان

[۹] .استفتاء از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در قم (۷۷۴۶۶۶۶-۰۲۵۱).

[۱۰] . رساله امام خمینی،م۸۴۶ ؛ آیت‌الله خامنه‌ای،اجوبه الاستفتائات،س۱۳۶۸.

[۱۱] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود،فصل دوم،م۳و۴

[۱۲] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود،فصل دوم،م۶.

[۱۳] . آیت‌الله خامنه‌ای،اجوبه الاستفتائات،س۱۲۷۹.

[۱۴] . رساله امام خمینی،م۲۳۱۹

[۱۵] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود،فصل دوم،م۳و۴

[۱۶] . امام خمینی،تحریرالوسیله،باب حدود،فصل دوم،م۸

[۱۷] . رساله مراجع،(۱۳مرجع)،محمدحسن بنی هاشمی خمینی ،ج۲،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۷۵۹، م ۲۸۰۵و۲۷۹۱و۲۸۰۴ ,…

[۱۸] . امام خمینی،تحریرالوسیله،ج۲،ص۲۱۶ و ۲۱۷.

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=294

حمایت مالی از گناه شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 16 =