احکام استفاده از طلا توسط مرد

0 392

استفاده از طلا توسط مردان

شاید این پست ها را هم بپسندید

پرسش ۱۸۵. آیا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زینت به طورى که دیگران نبینند، اشکال دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم): پوشیدن طلا براى مرد حرام است؛ هر چند به قصد زینت نباشد و از نگاه دیگران پنهان بماند.[۳۴۰]

آیه اللّه  مکارم: اگر پنهان باشد، اشکال ندارد.[۳۴۱]

 

طلاى زرد

پرسش ۱۸۶. زینت مردان با طلاى زرد چه حکمى دارد؟

همه مراجع: پوشیدن طلا ـ مانند آویختن زنجیر طلا به سینه و به دست کردن انگشتر و ساعت مچى طلا ـ براى مرد حرام است.[۳۴۲]

 

طلاى سفید

پرسش ۱۸۷. طلاى سفید براى مردان چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم و فاضل): اگر از جنس طلا باشد، جایز نیست؛ هر چند به رنگ سفید باشد.[۳۴۳]

آیات عظام مکارم و فاضل: استفاده از طلاى سفید، براى مردان جایز نیست.[۳۴۴]

تبصره. هیچ گونه اختلافى بین فقیهان در مسأله یاد شده نیست و همگى معتقدند: اگر طلاى سفید از جنس همان طلاى متعارف بین مردم باشد (ذهب) استفاده از آن جایز نیست؛ ولى برخى مانند آیات عظام مکارم و فاضل با بررسى موضوع و کسب آگاهى از اهل خبره به این نتیجه دست یافته اند که طلاى سفید، همان طلاى متعارف است که تنها رنگ آن را تغییر داده اند.

 

پلاتین

پرسش ۱۸۸. آیا به دست کردن و استفاده از پلاتین براى مرد اشکال دارد؟

همه مراجع: استفاده از پلاتین اشکال ندارد.[۳۴۵]

تبصره. پلاتین طلا نیست و فلز دیگرى است.

 

طلاى مشکوک

پرسش ۱۸۹. اگر شک داشته باشیم طلاى سفیدى که در بازار فروخته مى شود، از جنس طلاى متعارف (حرام) است یا خیر، تکلیف چیست؟

همه مراجع: اگر واقعا شک پیدا شد، استفاده از آن اشکال ندارد.[۳۴۶]

 

طلاى مخلوط

پرسش ۱۹۰. اگر از طلا و فلز دیگرى آلیاژى درست کنیم که نسبت طلا به آن فلز کم باشد، آیا استعمال چنین آلیاژى به صورت انگشتر و یا ساعت براى مردان اشکال دارد؟

همه مراجع (به جز فاضل): اگر به آن صدق طلا نمى کند، اشکال ندارد.[۳۴۷]

آیه اللّه  فاضل: استعمال آن، جایز نیست.[۳۴۸]

 

دندان طلا

پرسش ۱۹۱. آیا گرفتن روکش طلا براى دندان بر مرد جایز است؟

آیات عظام امام و خامنه اى: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زینت ـ اشکال ندارد.[۳۴۹]

آیات عظام بهجت، تبریزى، سیستانى و نورى: آرى، جایز است.[۳۵۰]

آیه اللّه  صافى: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زینت ـ اشکال ندارد و اگر براى دندان هاى جلو باشد، در هر حال بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کرد؛ هر چند به قصد زینت هم نباشد.[۳۵۱]

 

حلقه طلا

پرسش ۱۹۲. استفاده از طلا براى مردان به مدت کوتاه ـ مانند لحظه عقد ـ چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم): پوشیدن طلا براى مرد حرام است و بین مدت کم و زیاد تفاوتى نمى کند.[۳۵۲]

آیه اللّه  مکارم: اگر به جهت امتحان و یا به قصد نگه دارى موقت و کوتاه مدت باشد، مانعى ندارد.[۳۵۳]

گردن‌بند طلا

مرد است ولی مثل زنان گردن‌بند طلا انداخته و برای این‌که گردنبندش دیده شود، مجبور است دکمه پیراهنش را باز بگذارد! فعل حرام که شاخ و دم ندارد. اما وظیفه من و شما این است که در صورت مشاهده تذکر بدهیم.

متن دقیق رساله آموزشی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، بخش وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر:

پوشیدن طلا یا آویختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است،… و بر دیگران واجب است که در برابر این‌گونه مظاهر فرهنگی تقلیدی از بیگانگان مبادرت به نهی‌ازمنکر زبانی کنند.

 

مدال طلا

پرسش ۱۹۳. مدال هاى طلا که ورزشکاران دریافت مى کنند و به گردن شان، مى آویزند چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز مکارم): دریافت مدال طلا اشکال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جایز نیست.[۳۵۴]

آیه اللّه  مکارم: دریافت مدال طلا اشکال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.[۳۵۵]

تبصره. چنانچه مدال هاى یاد شده از آب طلا باشد، اشکال ندارد.

 

فروش طلاى مردانه

پرسش ۱۹۴. ساخت و خرید و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است (مانند انگشتر طلا)، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: ساخت و خرید و فروش انگشتر طلاى مخصوص مردان، جایز نیست.[۳۵۶]

[۳۴۰]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۴؛ تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین، ج۱، الخامس و م۳۱؛ امام، نورى، فاضل، تعلیقات على العروه، لباس المصلى، م۲۴؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱، م۶۳۹؛ صافى، هدایه العباد، ج۱، م۶۷۸.

[۳۴۱]. دفتر: مکارم.

[۳۴۲]. توضیح المسائل مراجع، م۸۳۲؛ نورى، توضیح المسائل، م۸۳۳؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۴؛ وحید، توضیح المسائل، م۸۳۸.

[۳۴۳]. تبریزى، استفتائات، س۲۱۹۴؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۵۱۷؛ امام، استفتائات، ج۱، لباس نمازگزار، س۵۲؛ سیستانى، sistani.org، زینت، س۲؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۳۷؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۳؛ دفتر: بهجت، وحید.

[۳۴۴]. مکارم، استفتائات، ج۱، س۸۱۱؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۹۶۹.

[۳۴۵]. مکارم، استفتائات، ج۱، س۸۱۱؛ تبریزى، استفتائات، س۲۱۹۳؛ امام، استفتائات، ج۱، لباس نمازگزار، س۵۰؛ سیستانى، sistani.org، زینت، س۳۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۹۶۹؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۳۹؛ دفتر: وحید، بهجت، نورى.

[۳۴۶]. العروه الوثقى، ج۱، لباس المصلى، م۲۱.

[۳۴۷]. امام، استفتائات، ج۱، لباس نمازگزار، س۵۳؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج۲، س۱۷۳۸؛ مکارم، نورى و سیستانى، تعلیقات على العروه، (لباس المصلى)، الخامس؛ دفتر: بهجت، وحید، صافى و تبریزى.

[۳۴۸]. فاضل، تعلیقات على العروه، ج۲، لباس المصلى، الخامس.

[۳۴۹]. امام، استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، س ۵۶؛ مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۱۶۳؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۴۴۹.

[۳۵۰]. بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۶۳۹؛ نورى، تعلیقات على العروه، لباس المصلى، م ۲۰؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۱۹۵؛ سیستانى، سایت، زینت.

[۳۵۱]. صافى، هدایه العباد، ج ۱، م ۶۷۸.

[۳۵۲]. امام، استفتائات، ج۳، سؤالات متفرقه، س۱۷۴؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۵؛ دفتر: سیستانى، بهجت، وحید، نورى، فاضل، تبریزى و صافى.

[۳۵۳]. مکارم، استفتائات، ج۲، س۱۶۴.

[۳۵۴]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۶؛ توضیح المسائل مراجع، م۸۳۲؛ نورى، توضیح المسائل، م۸۳۳؛ وحید، توضیح المسائل، م۸۳۸.

[۳۵۵]. مکارم، استفتائات، ج۱، س۱۳۶.

[۳۵۶]. فاضل، جامع المسائل، ج۱، س۹۷۰ و ۹۷؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۵۳۲؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س۴۴۷؛ امام، استفتائات، ج۲، کسب هاى حرام، س۱۴ و ۱۳؛ صافى، هدایه العباد، ج۱، ۱۶۸۹؛ تبریزى، التعلیقه على منهاج الصالحین، (المکاسب المحرمه)، م۸؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱، م۱۴۴۱ و ۱۴۴۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۶۲۸ و دفتر: سیستانى و وحید.

کپی برداری بدون درج لینک مطلب مورد رضایت ما نمی باشد!

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=406

مطالب مرتبط
حمایت مالی از گناه شناسی

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + سه =