Take a fresh look at your lifestyle.

جنود (سپاهیان) عقل و جهل + پوستر

حدیثی زیبا برای شناخت خوبی ها و بدیها

حمایت مالی از گناه شناسی

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

3,348

شناخت فضائل و رذائل اخلاقی در حدیث جنود عقل و جهل:

خلاصه حدیث:

براى شناخت بیشتر گناهان، حدیث معروفى وجود دارد که لشکر عقل و جهل در آن شمرده شده است.

سماعه بن مهران مى‏گوید: جمعى در محضر امام صادق علیه السلام بودند، سخن از عقل و جهل به میان آمد. امام صادق علیه السلام فرمود: عقل و لشکرش و همچنین جهل و لشکرش را بشناسید تا هدایت گردید.

سماعه مى‏گوید: امام صادق علیه السلام نخست عقل و جهل را تعریف کرد سپس ۷۵ خصلت را به عنوان لشکر عقل شمرد و ۷۵ خصلت دیگر را به عنوان لشگر جهل برشمرد و در پایان فرمود: پیامبران و اوصیاى او و هر مؤمن حقیقى مجهز به لشکر عقل هستند.

ترجمه حدیث:

در اصول کافی سماعه روایت می کند: که با عده ای از دوستان امام ششم که در محضرشان حضور داشتیم درباره عقل و جهل صحبت به میان آمد آن حضرت فرمود لشکریان عقل و جهل و فضائل و رذائل اخلاقی را بشناسید تا آگاه شوید چه صفاتی فضائل اخلاقی و چه صفاتی رذائل اخلاقی است، تا صفات رذائل را که همان لشکر جهل است، از خود دور ساخته و صفات فضائل اخلاقی را که همان لشکر عقل است، در خود ایجاد نمائید و هدایت شوید. سماعه عرض کرد: یابن رسول الله فدایت شوم غیر از آنچه از شما استفاده کرده ایم چیزی نمی دانیم شما بیان فرمائید لشکر عقل و لشکر جهل کدامند. آن حضرت فرمود: خداوند عقل را از نور خود آفرید و او اولین مخلوق روحانی است و از سمت راست عرش آفریده شده است. سپس به او فرمان داد دور شو، دور شد پیش بیا پیش آمد خداوند فرمود تو را با عظمت نور خود آفریدم و بر تمام خلق خود گرامیت داشتم سپس جهل را از دریائی شور و ظلمانی آفرید و به او دستور داد دور شو دور نشد، پیش بیا نیامد، فرمود: خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد سپس خداوند برای عقل هفتاد و پنج لشکر که همان صفات و فضائل اخلاقی است و در سرشت و فطرت انسانی است قرار داد و چون جهل آنچه را خداوند به عقل کرامت کرده بود، مشاهده کرد، دشمنی او را در دل گرفت و عرض کرد خداوندا عقل هم مخلوقی است چون من که او را آفریدی و کرامت بخشیدی و تقویت نمودی و من نقطه مقابل و ضد او هستم و در برابر او قوت و نیروئی ندارم. خداوند همان اندازه لشکری که به عقل داده بود، به جهل نیز عطا کرد. و فرمود اگر معصیت مرا بنمائی تو را از رحمت خود دور سازم. اینگونه بود که خداوند هفتاد و پنج لشکر به عقل مرحمت فرمود و هفتاد و پنج لشکر به جهل و فهرست هرکدام از لشکر عقل و جهل را بیان فرمود:
جدول هفتاد و پنج لشکر عقل و هفتاد و پنج لشکر جهل که پیشوای ششم امام صادق (ع) بیان فرموده، به قرار زیر است:

لشکریان عقل یا فضائل اخلاقی انسان

۱- نیکوکاری و خیرخواهی وزیر عقل
۲- ایمان به خدا و آرامش روح
۳- تصدیق حق و حقیقت
۴- امیدواری به حق
۵- عدل و داد
۶- رضا و خوشبینی
۷- شکر و سپاسگزاری
۸- آرزوی ترقی و تکامل
۹- توکل به خدا
۱۰- محبت و رحمت
۱۱- علم و دانش
۱۲- رأفت و شفقت
۱۳- فهم و زیرکی
۱۴- عفت و پارسائی
۱۵- زهد و دل شستن از دنیا
۱۶- خوشخوئی و مدارا کردن
۱۷- بیم و ترس از خدا
۱۸- تواضع و فروتنی
۱۹- سکینه و آرامش
۲۰- حلم و حوصله
۲۱- خاموشی و کم گوئی
۲۲- پذیرش حق و عدالت
۲۳- یقین
۲۴- صبر و شکیبائی
۲۵- عفو گذشت
۲۶- غنا و چشم نداشتن به مال مردم
۲۷- فطانت و متوجه امورات بودن
۲۸- حافظه قوی و یادآوری
۲۹- عاطفه و مهربانی
۳۰- قناعت و اندازه نگه داشتن
۳۱- مواسات و کمک رسانی به دیگران
۳۲- وفای به عهد
۳۳- فرمانبرداری و اطاعت الهی
۳۴- خضوع و خشوع به درگاه الهی
۳۵- سلامت نفس
۳۶- محبت و مودت به یکدیگر
۳۷- راستی و راستگویی
۳۸- حق گوئی و حق خواهی
۳۹- امانتداری و درستی
۴۰- اخلاص در عمل
۴۱- شهامت و شجاعت
۴۲- دوستی و محبت به دیگران
۴۳- زیرکی و خوش فهمی
۴۴- مدارات و سازش
۴۵- حفظ آبروی دیگران
۴۶- نماز و نیایش به درگاه الهی
۴۷- روزه و کم خوری
۴۸- جهاد و کوشش در راه خدا
۴۹- حج و اجابت دعوت خدا
۵۰- راز و حرف دیگران نگهداشتن
۵۱- حفظ حقوق پدر و مادر
۵۲- با حقیقت بودن
۵۳- به خوبی دعوت کردن
۵۴- حفظ و نگهداری خود از عمل زشت
۵۵- تقیه و نگهداری عقیده از دشمن
۵۶- انصاف و جوانمردی
۵۷- خوش زبانی و خوش روئی
۵۸- نظافت و پاکیزگی
۵۹- حیاء و شرم
۶۰- میانه روی و اقتصاد
۶۱- سهولت و آسانی کار
۶۲- برکت و توسعه در نعمت
۶۳- عافیت و سلامتی
۶۴- اتقان و محکمی کار
۶۵- حکمت و صلاح اندیشی
۶۶- سکینه و وقار
۶۷- سعادت و خوشبختی
۶۸- توبه و پشیمانی
۶۹- استغفار و طلب آمرزش
۷۰- احتیاط و محافظه کاری
۷۱- دعا و درخواست از خدا
۷۲- خرمی و مسرت خاطر
۷۳- خوشدلی و شادی
۷۴- الفت و درستی
۷۵- سخاوت و بخشش

لشکریان جهل یا رذائل اخلاقی انسان

۱- شرارت و بدخواهی وزیر جهل
۲- کفر و پریشانی
۳- انکار حق و حقیقت
۴- ناامیدی به حق
۵- ظلم و ستم
۶- نارضایتی و بدبینی
۷- کفران نعمت
۸- یأس و نومیدی به ترقی و تکامل
۹- حرص و آز به دنیا
۱۰- بی مهری و نامهربانی
۱۱- جهل و نادانی
۱۲- شقاوت و قساوت
۱۳- کودکی و حماقت
۱۴- بی حیائی و بی بندوباری
۱۵- حب دنیا و دنیاپرستی
۱۶- بدخوئی و بدرفتاری
۱۷- بی اعتنائی به فرمان خدا
۱۸- تکبر و خودخواهی
۱۹- اضطراب و تشویش
۲۰- بی حوصلگی و برافروختگی
۲۱- پرگوئی و پرحرفی
۲۲- سرکشی از حق و عدالت
۲۳- شک و تردید
۲۴- جزع و بی تابی
۲۵- انتقام جوئی و بازخواست
۲۶- فقر و چشم داشت به مال مردم
۲۷- کودنی و بی توجهی به امورات
۲۸- فراموشی و نسیان
۲۹- بی علاقگی و نامهربانی
۳۰- حرص و بی حساب خرج کردن
۳۱- منع کمک به دیگران
۳۲- پیمان شکنی
۳۳- نافرمانی و معصیت پروردگار
۳۴- گردنکشی و بی اعتنایی به پروردگار
۳۵- ماجراجوئی
۳۶- بغض و بدخواهی به یکدیگر
۳۷- کژی و دروغگوئی
۳۸- باطل گوئی و بیهوده طلبی
۳۹- خیانت و نادرستی
۴۰- ریاکاری در عمل
۴۱- سستی و تنبلی
۴۲- دشمنی و خصومت به دیگران
۴۳- کندذهنی و نفهمی
۴۴- ناسازگاری و آشوبگری
۴۵- غیبت کردن و آبروریزی
۴۶- بی نمازی و کناره گیری از خدا
۴۷- افطار و شکم پرستی
۴۸- فرار و گریز از جهاد در راه خدا
۴۹- نرفتن به حج و بی اعتنایی به خدا
۵۰- سخن چینی و خبرسازی
۵۱- گرامی نداشتن والدین و حق نشناسی به پدر و مادر
۵۲- ریاکاری
۵۳- به زشتی و بدی دعوت کردن
۵۴- بی باکی و تظاهر به منکرات
۵۵- اشاعه اسرار و بی پروائی
۵۶- بی انصافی و ناجوانمردی
۵۷- بدزبانی و درشتخوئی
۵۸- کثافت و آلودگی
۵۹- بی حیائی و دریدگی
۶۰- تجاوز از حد و بی بندوباری در مصرف
۶۱- سختی و صعوبت کار
۶۲- بی برکتی و کمبودی در نعمت
۶۳- بلا و گرفتاری
۶۴- ظاهرسازی و سست کاری
۶۵- بی حکمتی و بی فکری
۶۶- ناآرامی و شتابزدگی
۶۷- شقاوت و بدبختی
۶۸- اصرار به گناه و بی اعتنائی
۶۹- غرور و تبرئه از گناه
۷۰- بی احتیاطی و سبک مغزی
۷۱- تکبر و بی اعتنائی به خدا
۷۲- بی نشاطی و دلمرده بودن
۷۳- حزن و اندوه و آزردگی
۷۴- تفرقه و نفاق و دشمنی
۷۵- بخل و لئامت
این هفتاد و پنج لشکر از فضائل و خصلتهای عقل است نتیجه روشنی و نورانیت است و ۷۵ لشکر از رذائل جهل است که نتیجه ی تاریکی و تیرگی دل است و اگر در انسان عقل روشن شد و عملکرد انسانی کامل و دارای فضائل و کمالات و دارای عمل صالح می گردد و به کمال واقعی خود می رسد و سعادت دو دنیا نصیبش خواهد گردید. و اگر جنود جهل بر انسان غلبه کرد، سراسر زندگی او حیوانی و شیطانی و پر از شر و شور برای خود و دیگران است (خسر الدنیا و الآخره) و این جنود عقل جمع نمی شود مگر در انبیاء و اوصیاء و مؤمنین که خداوند امتحان و آزمایش کرده باشد و قلب آن را به ایمان واقعی و اما دیگران ممکن است بعضی از جنود عقل را داشته باشند و بعضی از جنود جهل را و به هر اندازه که جنود عقل برتری بر جنود جهل داشته باشد به همان اندازه فضائل و کمالات و امتیازات بیشتری در انسان پیدا می شود.

دانلود تصویر 

پی نوشت ها:

۱- کافی ج ۱ صفحه ۲۳.

 تطابق جنود عقل و جهل

۱.نیکی و آن وزیر عقل است و ضداو را بدی قرار داد که آن وزیر جهل است.

۲.ایمان و ضد آن کفر

۳.تصدیق حق و ضد آن انکار است

۴.امیدواری و ضد آن نومیدی

۵.دادگری و ضد آن ستم

۶.خشنودی و ضد آن قهر و خشم

۷.سپاس گزاری و ضد آن ناسپاسی

۸.چشم داشت رحمت خدا و ضد آن یأس از رحمتش

۹.توکل و اعتماد به خدا و ضد آن حرص و آز

۱۰.نرم دلی و ضد آن سخت دلی

۱۱.مهربانی و ضد آن کینه توزی

۱۲.دانش و فهم و ضد آن نادانی

۱۳.شعور و ضد آن حماقت

۱۴.پاکدامنی و ضد آن بی باکی و رسوایی

۱۵.پارسایی و ضد آن دنیاپرستی

۱۶.خوشرفتاری و ضد آن بررفتاری

۱۷.پروا داشتن و ضد آن گستاخی

۱۸.فروتنی و ضد آن خود پسندی

۱۹.آرامی و ضد آن شتابزدگی

۲۰.خردمندی و ضد آن بی خردی

۲۱.خاموشی و ضد آن پرگویی

۲۲.رام بودن و ضد آن گردن کشی

۲۳.تسلیم حق شدن و ضد آن تردید کردن

۲۴.شکیبایی و ضد آن بی تابی

۲۵.چشم پوشی و ضد آن انتقام جویی

۲۶.بی نیازی و ضد آن نیازمندی

۲۷.به یاد داشتن و ضد آن بی خبر بودن

۲۸.در خاطر نگه داشتن و ضد آن فراموشی

۲۹.مهرورزی و ضد آن دوری و کناره گیری

۳۰.قناعت و ضد آن حرص و آز

۳۱.تشریک مساعی و ضد آن دریغ و خودداری

۳۲.دوستی و ضد آن دشمنی

۳۳.پیمان داری و ضد آن پیمان شکنی

۳۴.فرمانبری و ضد آن نافرمانی

۳۵.سرفرودی و ضد آن بلندی جستن

۳۶.سلامت و ضد آن مبتلا بودن

۳۷.دوستی و ضد آن تنفر و انزجار

۳۸.راستگویی و ضدآن دروغگویی

۳۹.حق و درستی وضد آن باطل و نادرستی

۴۰.امانت داری و ضد آن خیانت

۴۱.پاکدلی و ضد آن ناپاک دلی

۴۲.چالاکی و ضد آن سستی

۴۳.زیرکی و ضد آن کودنی

۴۴.شناسایی و ضد آن ناشناسایی

۴۵.مدارا و راز داری و ضد آن راز فاش کردن

۴۶.یک روئی و ضد آن دغلی

۴۷.پرده پوشی وضد آن فاش کردن

۴۸.نمازگزاردن و ضد آن تباه کرن نماز

۴۹.روزه گرفتن و ضد آن روزه خوردن

۵۰.جهادکردن و ضد آن فرار ازجهاد

۵۱.حج گزاردن و ضد آن پیمان حج شکستن

۵۲.سخن نگهداری و ضد آن سخن چینی

۵۳.نیکی به پدر و مادر و ضد آن نافرمانی پدر ومادر

۵۴.باحقیقت بودن وضد آن ریاکاری

۵۵.نیکی و شایستگی و ضد آن زشتی وناشایستگی

۵۶.خود پوشی و ضد آن خود آرایی

۵۷.تقیه و ضد آن بی پروایی

۵۸.انصاف و ضد آن جانبداری باطل

۵۹.خود آرایی  برای شوهر و ضد آن زنادادن

۶۰.پاکیزگی و ضد آن پلیدی

۶۱.حیا و آزرم و ضد آن بی حیائی

۶۲.میانه رویی و ضد آن تجاوز از حد

۶۳.آسودگی و ضد آن خود را به رنج انداختن

۶۴.آسان گیری و ضد آن سخت گیری

۶۵.برکت داشتن و ضد آن بی برکتی

۶۶.تن درستی و ضد آن گرفتار

۶۷.اعتدال و ضد آن افزون طلبی

۶۸.موافقت با حق و ضد آن پیروی از هوس

۶۹.سنگینی و متانت و ضد آن سبکی و جلفی

۷۰.سعادت و ضد آن شقاوت

۷۱.توبه و ضد آن اصرار برگناه

۷۲.طلب آمرزش و ضد آن بیهوده طمع بستن

۷۳.دقت و مراقبت و ضد آن سهل انگاری

۷۴.دعا کردن و ضد آن سرباز زدن

۷۵.خرمی و شادابی و ضد آن سستی و کسالت

۷۶.خوشدلی و ضد آن اندوهگینی

۷۷.مانوس شدن و ضد آن کناره گرفتن

۷۸.سخاوت و ضد آن بخیل بودن

متن عربی حدیث:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ‏
قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ جَمَاعَهٌ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَرَى ذِکْرُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع :

اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَهُ تَهْتَدُوا

قَالَ سَمَاعَهُ

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مَا عَرَّفْتَنَا

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُّوحَانِیِّینَ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقْتُکَ خَلْقاً عَظِیماً وَ کَرَّمْتُکَ عَلَى جَمِیعِ خَلْقِی قَالَ ثُمَّ خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأُجَاجِ ظُلْمَانِیّاً فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَلَمْ یُقْبِلْ

فَقَالَ لَهُ اسْتَکْبَرْتَ فَلَعَنَهُ ثُمَّ جَعَلَ لِلْعَقْلِ خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ جُنْداً

فَلَمَّا رَأَى الْجَهْلُ مَا أَکْرَمَ اللَّهُ بِهِ الْعَقْلَ وَ مَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَهَ فَقَالَ الْجَهْلُ یَا رَبِّ هَذَا خَلْقٌ مِثْلِی خَلَقْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ قَوَّیْتَهُ وَ أَنَا ضِدُّهُ وَ لَا قُوَّهَ لِی بِهِ فَأَعْطِنِی مِنَ الْجُنْدِ مِثْلَ مَا أَعْطَیْتَهُ

فَقَالَ نَعَمْ

فَإِنْ عَصَیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ أَخْرَجْتُکَ وَ جُنْدَکَ مِنْ رَحْمَتِی

قَالَ قَدْ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ جُنْداً فَکَانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَهِ وَ السَّبْعِینَ

الْجُنْدَ الْخَیْرُ وَ هُوَ وَزِیرُ الْعَقْلِ وَ جَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرَّ وَ هُوَ وَزِیرُ الْجَهْلِ

وَ الْإِیمَانُ وَ ضِدَّهُ الْکُفْرَ-

وَ التَّصْدِیقُ وَ ضِدَّهُ الْجُحُودَ

وَ الرَّجَاءُ وَ ضِدَّهُ الْقُنُوطَ

وَ الْعَدْلُ وَ ضِدَّهُ الْجَوْرَ

وَ الرِّضَا وَ ضِدَّهُ السُّخْطَ

وَ الشُّکْرُ وَ ضِدَّهُ الْکُفْرَانَ

وَ الطَّمَعُ وَ ضِدَّهُ الْیَأْسَ

وَ التَّوَکُّلُ وَ ضِدَّهُ الْحِرْصَ

وَ الرَّأْفَهُ وَ ضِدَّهَا الْقَسْوَهَ

وَ الرَّحْمَهُ وَ ضِدَّهَا الْغَضَبَ

وَ الْعِلْمُ وَ ضِدَّهُ الْجَهْلَ

وَ الْفَهْمُ وَ ضِدَّهُ الْحُمْقَ

وَ الْعِفَّهُ وَ ضِدَّهَا التَّهَتُّکَ

وَ الزُّهْدُ وَ ضِدَّهُ الرَّغْبَهَ

وَ الرِّفْقُ وَ ضِدَّهُ الْخُرْقَ

وَ الرَّهْبَهُ وَ ضِدَّهُ الْجُرْأَهَ

وَ التَّوَاضُعُ وَ ضِدَّهُ الْکِبْرَ

وَ التُّؤَدَهُ وَ ضِدَّهَا التَّسَرُّعَ

وَ الْحِلْمُ وَ ضِدَّهَا السَّفَهَ-

وَ الصَّمْتُ وَ ضِدَّهُ الْهَذَرَ

وَ الِاسْتِسْلَامُ وَ ضِدَّهُ الِاسْتِکْبَارَ

وَ التَّسْلِیمُ وَ ضِدَّهُ الشَّکَّ

وَ الصَّبْرُ وَ ضِدَّهُ الْجَزَعَ

وَ الصَّفْحُ وَ ضِدَّهُ الِانْتِقَامَ

وَ الْغِنَى وَ ضِدَّهُ الْفَقْرَ

وَ التَّذَکُّرُ وَ ضِدَّهُ السَّهْوَ

وَ الْحِفْظُ وَ ضِدَّهُ النِّسْیَانَ

وَ التَّعَطُّفُ وَ ضِدَّهُ الْقَطِیعَهَ

وَ الْقُنُوعُ وَ ضِدَّهُ الْحِرْصَ

وَ الْمُؤَاسَاهُ وَ ضِدَّهَا الْمَنْعَ

وَ الْمَوَدَّهُ وَ ضِدَّهَا الْعَدَاوَهَ

وَ الْوَفَاءُ وَ ضِدَّهُ الْغَدْرَ

وَ الطَّاعَهُ وَ ضِدَّهَا الْمَعْصِیَهَ

وَ الْخُضُوعُ وَ ضِدَّهُ التَّطَاوُلَ

وَ السَّلَامَهُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَاءَ

وَ الْحُبُّ وَ ضِدَّهُ الْبُغْضَ

وَ الصِّدْقُ وَ ضِدَّهُ الْکَذِبَ

وَ الْحَقُّ وَ ضِدَّهُ الْبَاطِلَ

وَ الْأَمَانَهُ وَ ضِدَّهَا الْخِیَانَهَ

وَ الْإِخْلَاصُ وَ ضِدَّهُ الشَّوْبَ

وَ الشَّهَامَهُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَادَهَ

وَ الْفَهْمُ وَ ضِدَّهُ الْغَبَاوَهَ

وَ الْمَعْرِفَهُ وَ ضِدَّهَا الْإِنْکَارَ

وَ الْمُدَارَاهُ وَ ضِدَّهَا الْمُکَاشَفَهَ

وَ سَلَامَهُ الْغَیْبِ وَ ضِدَّهَا الْمُمَاکَرَهَ

وَ الْکِتْمَانُ وَ ضِدَّهُ الْإِفْشَاءَ

وَ الصَّلَاهُ وَ ضِدَّهَا الْإِضَاعَهَ

وَ الصَّوْمُ وَ ضِدَّهُ الْإِفْطَارَ

وَ الْجِهَادُ وَ ضِدَّهُ النُّکُولَ

وَ الْحَجُّ وَ ضِدَّهُ نَبْذَ الْمِیثَاقِ

وَ صَوْنُ الْحَدِیثِ وَ ضِدَّهُ النَّمِیمَهَ

وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ ضِدَّهُ الْعُقُوقَ

وَ الْحَقِیقَهُ وَ ضِدَّهَا الرِّیَاءَ

وَ الْمَعْرُوفُ وَ ضِدَّهُ الْمُنْکَرَ

وَ السَّتْرُ وَ ضِدَّهُ التَّبَرُّجَ

وَ التَّقِیَّهُ وَ ضِدَّهَا الْإِذَاعَهَ

وَ الْإِنْصَافُ وَ ضِدَّهُ الْحَمِیَّهَ

وَ التَّهْیِئَهُ وَ ضِدَّهَا الْبَغْیَ

وَ النَّظَافَهُ وَ ضِدَّهَا الْقَذَرَ

وَ الْحَیَاءُ وَ ضِدَّهَا الْجَلَعَ

وَ الْقَصْدُ وَ ضِدَّهُ الْعُدْوَانَ

وَ الرَّاحَهُ وَ ضِدَّهَا التَّعَبَ

وَ السُّهُولَهُ وَ ضِدَّهَا الصُّعُوبَهَ

وَ الْبَرَکَهُ وَ ضِدَّهَا الْمَحْقَ

وَ الْعَافِیَهُ وَ ضِدَّهَا الْبَلَاءَ

وَ الْقَوَامُ وَ ضِدَّهُ الْمُکَاثَرَهَ

وَ الْحِکْمَهُ وَ ضِدَّهَا الْهَوَاءَ

وَ الْوَقَارُ وَ ضِدَّهُ الْخِفَّهَ

وَ السَّعَادَهُ وَ ضِدَّهَا الشَّقَاوَهَ

وَ التَّوْبَهُ وَ ضِدَّهَا الْإِصْرَارَ

وَ الِاسْتِغْفَارُ وَ ضِدَّهُ الِاغْتِرَارَ

وَ الْمُحَافَظَهُ وَ ضِدَّهَا التَّهَاوُنَ

وَ الدُّعَاءُ وَ ضِدَّهُ الِاسْتِنْکَافَ

وَ النَّشَاطُ وَ ضِدَّهُ الْکَسَلَ

وَ الْفَرَحُ وَ ضِدَّهُ الْحَزَنَ

وَ الْأُلْفَهُ وَ ضِدَّهَا الْفُرْقَهَ

وَ السَّخَاءُ وَ ضِدَّهُ الْبُخْلَ

فَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْخِصَالُ کُلُّهَا مِنْ أَجْنَادِ الْعَقْلِ إِلَّا فِی نَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ أَوْ مُؤْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ وَ أَمَّا سَائِرُ ذَلِکَ مِنْ مَوَالِینَا فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَا یَخْلُو مِنْ أَنْ یَکُونَ فِیهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ حَتَّى یَسْتَکْمِلَ وَ یَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجَهْلِ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الدَّرَجَهِ الْعُلْیَا مَعَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِنَّمَا یُدْرَکُ ذَلِکَ بِمَعْرِفَهِ الْعَقْلِ وَ جُنُودِهِ وَ بِمُجَانَبَهِ الْجَهْلِ وَ جُنُودِهِ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ لِطَاعَتِهِ وَ مَرْضَاتِه‏

لطفا مطالب این وبسایت را با ذکر منبع و لینک مطلب منتشر کنید!

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=557

مطالب مرتبط
2 دیدگاه برای این پست ثبت شده است
 1. رخساره قصوری می گوید

  سلام
  من تقریبا هر روز به این مطلب سر می زنم در سایت های دیگه هم حدیث جنود عقل و جهل درج شده اما مطلب در اینجا کامل و گویاست از تلاش شما متشکرم

  1. سید محمد علوی زاده می گوید

   سلام علیکم
   متشکرم از لطفتان

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× تماس با ما