حرمت سقط جنین از دیدگاه اسلام

0 2,523

شاید این پست ها را هم بپسندید

متاسفانه یکی از گناهان کبیره و شایع در جامعه سقط جنین است و مردم بدون توجه به عقوبات دنیوی و اخروی این گناه که در حقیقت همان قتل نفس است به این جنایت بزرگ دست می زنند.

در این پست به تعدادی از آیات، احادیث و استفتائات از مراجع عظام تقلید در این‎باره می پردازیم:

سقط جنین در قرآن

سقط جنین قتل نفس است و اگر کسی  این عمل را انجام دهد مرتکب گناه بسیار بزرگی شده است.

بِأیِّ ذَنْبٍ قُتلَتْ

به کدامین گناه کشته شده است؟ (تکویر ۹)

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا

آن کس که انسانی را بدون این که قاتل باشد و یا در زمین فساد کند بکشد، گویا همه مردم را کشته است.» (مائده ۳۲)

سقط جنین در ماه های اول

اسحاق بن عمار می گوید : به امام کاظم علیه السلام عرض کردم : زنى از ترس حاملگى، براى سقط جنین خود دارو مى خورد . حضرت فرمود : جایز نیست. عرض کردم: هنوز در مرحله نطفه است. فرمود: نخستین چیزى که آفریده مى شود نطفه است.

متن عربی:

کتاب من لا یحضره الفقیه عن إسحاقَ بنِ عمّار : قلتُ لأبی الحَسنِ علیه السلام : اَلمرأهُ تخافُ الحَبَلَ فتَشربُ الدّواءَ فتُلقی ما فی بَطنِها؟ فقالَ : لا ، فقلتُ : إنّما هُو نُطفَهٌ ، قال : إنّ أوَّلَ ما یُخلَقُ نُطفَهٌ .

 وسائل ج ۱۹ ابواب قصاص النفس باب۷

پرسش . آیا سقط جنین در ماه هاى اول حاملگى، اشکال شرعى دارد؟

همه مراجع: آرى، سقط جنین پس از انعقاد نطفه در هر ماهى که باشد، جایز نیست.

بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۳؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۳؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س۱۴۹۸؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۲؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۴۰۸؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۸۷۶؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۰۹۹؛ امام، استفتائات، ج ۳، سقط جنین، س ۱۲؛ دفتر وحید.

حرمت سقط جنین ناقص الخلقه

پرسش . سقط کردن جنینى که ناقص الخلقه به دنیا مى آید، چه حکمى دارد؟

همه مراجع (به جز فاضل و مکارم): ناقص بودن بچه مجوز شرعى براى سقط جنین محسوب نمى شود.[۱]

آیه اللّه  مکارم: اگر در مراحل ابتدایى جنین باشد و به صورت انسان کامل در نیامده (هنوز روح در آن دمیده نشده باشد) و تولد ناقص آن باعث مشقت و حرج شدید براى پدر و مادرش گردد اشکال ندارد و بنابر احتیاط دیه را هم باید بدهند[۲].

آیه اللّه  فاضل: سقط آن جایز نیست مگر در موارد ضرورت.[۳]

[۱]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۱؛ سیستانى، سایت، سقط جنین؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص۴۳؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۴۱۰؛ دفتر: تبریزى، وحید و نورى.

[۲]. مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۸۷

[۳]. فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷۱

حرمت سقط جنین مادر غیرمسلمان

پرسش . مسلمانى با یک دختر مسیحى ازدواج موقت کرده و زن از او باردار  شده است، آیا سقط بچه جایز است؟

همه مراجع: سقط او جایز نیست.

منابع: صافى، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۵۳ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۷۰ ؛ مکارم، استفتائات،  ج۱، س ۱۴۹۸ و دفتر: همه مراجع.

سقط جنینی که یقینا خواهد مرد

پرسش . اگر با آزمایش هاى تخصصى یقین پیدا شود؛ که جنین بعد از تولد و یا در ماه هاى آخر از دنیا مى رود؛ آیا سقط آن جایز است؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست.

منابع: فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۶؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۸۷۸؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۵۰۰؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۴؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۴۱۰ و دفتر: امام، سیستانى، وحید، تبریزى و خامنه اى.

سقط جنین مادری که در خطر است!

پرسش . سقط جنین براى مادرى که در معرض مرگ است و شاید با این کار بهبود یابد، چه حکمى دارد؟

آیات عظام بهجت، سیستانى، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر طبق تشخیص دکتر متخصص و مورد اطمینان، بقاى حمل براى مادرش خطر جانى داشته باشد  چنانچه روح در او دمیده نشده سقط آن اشکال ندارد[۱].

آیات عظام تبریزى و نورى: اگر مادر از هر راهى (هر چند از گفته پزشک) اطمینان یا خوف داشته باشد که این بچه موجب مرگ او مى شود چنانچه روح در او دمیده نشده میتواند با خوردن دارو و مانند سقط نماید ولى بر غیر مادر سقط جایز نیست.[۲]

[۱]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۱؛ سیستانى، توضیح المسائل، احکام کنترل جمعیت، م ۷۳؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۷۵۴؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۸۸؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۳؛ دفتر: نورى.

[۲]. نورى، استفتائات، ج ۲، س ۸۸۱؛ تبریزى، استفتائات، س ۲۰۹۷ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹

گناه بودن سقط جنین نامشروع

پرسش . سقط جنین نامشروع، چه حکمى دارد؟

همه مراجع: جایز نیست.

خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۶۶؛ بهجت، استفتائات پزشکى، سقط جنین، ص ۴۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۱۴۹۸؛ سیستانى، سایت، سقط و دفتر: همه مراجع.

واجب شدن غسل مس میت در صورت تماس بدن با جنین

پرسش. مادرانى که بچه شان مرده به دنیا مى آید، آیا باید غسل مس میت به جا آورند؟

همه مراجع (به جز سیستانى): اگر چهار ماه او تمام شده [و بدنش سرد شده باشد] و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود.[۱]

آیه اللّه  سیستانى: اگر چهار ماه او تمام شده و با بدن مادر تماس پیدا کرده است، بر مادر غسل مس میت واجب مى شود بلکه اگر ظاهر بدن او را هم مس نکند، بنا بر احتیاط واجب باید غسل مس میت کند.[۲]

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۵۲۴ و  وحید، توضیح المسائل، م ۵۳۰

[۲]. توضیح المسائل، م ۵۳۰.

مقدار دیه سقط جنین

پرسش . دیه سقط جنین چه مقدار است؟

همه مراجع: دیه براى نطفه، ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار؛ براى علقه (خون بسته شده) ۴۰ مثقال و براى مضغه (پاره گوشت) ۶۰ مثقال است. اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، ۸۰ مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت کامل شده باشد، ۱۰۰ مثقال است. اگر روح در آن دمیده شده؛ چنانچه پسر باشد، ۱۰۰۰ مثقال اگر دختر باشد، ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار دیه دارد.

گفتنى است روح در حدود چهار ماهگى، در جنین دمیده مى شود.

 [۱]. وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۷۹؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۹۴۶؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، دیه الجنین و دفتر: همه مراجع.

ضامن و صاحب دیه سقط جنین

پرسش . دیه جنینى که به وسیله پزشک سقط مى شود، بر عهده کیست؟ وظیفه پدر و مادرى که اقدام به چنین کارى کرده اند، چیست؟
همه مراجع (به جز مکارم و وحید): دیه سقط جنین بر عهده قاتل مباشر است و چون این عمل به وسیله پزشک انجام شده، بر پدر و مادر تکلیفى نیست ؛ بلکه او ضامن است و این دیه به پدر و مادر پرداخت مى شود. البته مى توانند از حق خود بگذرند و از او چیزى دریافت نکنند. در هر حال باید از کار خود توبه کنند.۱
آیات عظام مکارم و وحید: در صورتى که پدر و مادر نیز رضایت داشته باشند پرداخت دیه بر عهده آنان نیز مى باشد که باید به وارثان بپردازند و یا رضایت آنان را جلب کنند.۲

[۱]. دفتر: همه مراجع.
۲. دفتر.

زنی که زمین هم وی را قبول نمی کرد!!!

ام قیان ، زنى پاکدامن بود، او در زمان خلافت امیر مومنان على علیه السلام زندگى مى کرد. روزى مردى از اصحاب حضرت على به نزد ام قیان رفته وى را افسرده خاطر دید، از او سبب پرسید؛ وى گفت : کنیزى آزاد شده داشته ام از دنیا رفته او را دفن نموده ام و زمین دوبار او را بیرون انداخته است . پس نزد امیرالمومنین علیه السلام رفته و او را از ماجرا خبر دادم . آن حضرت فرمود: زمین یهودى و نصرانى را در خود نگه مى دارد چگونه آن زن را نمى پذیرد. علتى جز این ندارد که بندگان خدا را به عقوبت خداوند یعنى آتش عذاب نموده است . سپس فرمود: اما اگر مقدارى از خاک قبر مسلمانى در قبرش ریخته شود، آرام مى گیرد، و چون چنین کردند قرار گرفت . ام قیان مى گوید: من از حال زن پرسش نمودم معلوم شد که او زنى بدکاره بوده و فرزندانى که از راه زنا زاییده در تنور آتش انداخته ، سوزانده است(فروع کافى ، ج ۷، ص ۳۷۰،. من لا یحضر، کتاب الحدود، باب تحریم الدماء، حدیث۲۳)

همانطور که ملاحظه شد زن زناکار علاوه بر زنا فرزندان بی گناه خود را نه یک بار بلکه چندین مرتبه با قساوت تمام به قتل می رسانده است، اینجاست که اثر شوم گناهان وی نه تنها در آخرت بلکه در دنیا هم عیان می شود.

منبع: کتاب قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه ‏السلام/ آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

 

مطلب مشابه:زناکاری که خاک هم او را قبول نمی کرد!؟

فایل pdf پست:

دریافت

لطفا مطالب این وبسایت را با ذکر منبع و لینک مطلب منتشر کنید!

لینک کوتاه مطلب : https://nidamat.com/?p=885

مطالب مرتبط
حمایت مالی از گناه شناسی

وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ وجهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان (توبه 41)

عزیزانی که تمایل دارند در اجر اخروی تعالی اخلاقیات در جامعه، نشر و تبلیغ احادیث و معارف اهل بیت علیهم السلام و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک باشند تقاضا میشود که ما را در پرداخت هزینه های جاری سایت گناه شناسی از قبیل هاست، پشتیبانی فنی ، تالیف و تولید پستها و… یاری فرمایند.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.