Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

قوادی یا قیادت (واسطه گری بین دو نفر برای زنا یا لواط)

به گناه کبیره جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی یا قیادت گفته می‌شود که حد دارد و با دو بار اقرار (درصورتی‌که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد) و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

حد قوادی ۷۵ تازیانه و تبعید از محل زندگی است و بنا به قول مشهور فقها سر او نیز تراشیده می‌شود و در شهر می‌گردانند.

در این حکم مسلمان و کافر و مرد و زن با یکدیگر مساوی‌اند جز اینکه در مورد زن فقط تازیانه اجرا می‌شود و بعید نیست که تبعید با نظر حاکم باشد.

این گناه بزرگ و زشت از گذشته‌های دور تاکنون دامن‌گیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان‌یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.

حد واسطۀ لواط و زنا

پرسش: حد و مجازات دلالی و رساندن زن و مرد یا دو مرد به یکدیگر برای عمل منافی عفت چیست؟ پاسخ: با توجه به این که قوادی به معنای رساندن زن و مرد و یا دو مرد به یک دیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود خداوند متعال برای جلوگیری…

جنازه ای بدون سر در محراب با لباس زنانه!!

ماجرایى شگفت آور از کرامات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل به ماجرایی شگفت انگیز  از کرامات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می شود که در آن چند گناه بزرگ از جمله تجاوز به عنف، قتل، دلالی برای زنا و رشوه صورت گرفته است. ابن…