Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

ارحم ترحم

راهی برای جلب رحمت پروردگار

برای اینکه رحمت خاصه پروردگار شامل حال ما شود باید خودمان را در معرض این رحمت قرار دهیم، یعنی کاری بکنیم که خدا به ما رحم کند پيامبر صلي الله عليه و آله در مورد یکی از این کارها می فرمایند: عائِدُ الْمَريضِ فى مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ،…
× تماس با ما