Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

تلف کردن وقت در فضای مجازی

گناه تلف کردن عمر و جوانی در فضای مجازی

یکی از آفات و آسیبهای فضای مجازی به خاطر جذابیت‌هایی که دارد، (حلال یا حرام) این است که معمولاً مردم طوری به آن سرگرم می‌شوند که بدون آنکه متوجه گذر زمان باشند، ساعت‌ها عمر گران‌مایه و وقت باارزششان را به خاطر آن تلف می‌کنند، و متأسفانه هیچ…
× تماس با ما