Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

تمثیل دنیا

شباهت دنیا به آب دریا

خاصیت دنیا این است که نوع انسان هرچه بیشتر از نعمت‌های دنیا بهره مند بشود، حرص و طمعش نسبت به آن بیشتر می‌شود و هرچه حرص و طمع انسان به دنیا بیشتر شود عاقبت و آخرتش خرابتر شده و به جهنم نزدیکتر می شود.حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ضمن…

در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن

یک بنده خدایی ۳۰ سال در بازار تجارت کرد، و ثروت عظیمی به دست آورد، و از طریق همین ثروت، یک زمین بسیار وسیعی خریداری کرد. ۳۰ سال دیگر هم کار کرد و دوباره هم ثروت کلانی به دست آورد، و با آن ثروت کلان، توی آن زمینی که خریده بود یک کاخ یا به…
× تماس با ما