Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

شهید چمران

مبارزه با غرور به سبک شهید چمران

کاری که باعث می شد غرور بچه ها از بین برودسیره شهدا پر است از راهکارهای عملی برای تهذیب نفس و مبارزه با رذایل اخلاقی و ترک گناهان، از جمله روش شهید چمران برای از بین بردن کبر و غرور کاذب موجود در بسیاری از ما انسانهاست که می تواند بسیار…