Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

محجبه

یک بام و دو هوا در موضوع حجاب

چرا بعضیها به محجبه هایی که هیچ گناهی ازشون ندیدن،تهمت میزنند در حالیکه بدحجاب ها علنی گناه میکنن و اینها خودشون رو به نفهمی میزنن؟؟!! اصلا چرا این قدر به چادر بدبین هستند؟ شاید هم چادر مانع هوس بازی بعضیها میشه!
× تماس با مدیر سایت