Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

گناهان جوارحی

تقسیم گناهان به گناهان جوارحی و گناهان جوانحی

گناه تقسیم‌بندی گوناگونی دارد، مانند تقسیم به کبیره و صغیره یا تقسیم به علنی بودن و مخفی بودن و مانند آن.  یکی از تقسیمات مهم گناه، تقسیم آن به گناهان جوارحی و جوانحی است. گناهان جوارحی، گناهانی هستند که از اعضا و جوارح بدن صادر می‌شوند که…