آرشیو

صدا

جایگاه زن در غرب، از تخیل تا واقعیت+صوت

گزارش مستند روزنامه کیهان بر اساس منابع رسمی غرب

امروز زنان و دختران غرب به خیابان آمده‌اند و فریاد می‌زنند: «زن کالا نیست»همین فریاد را 1400 سال پیش اسلام به…