Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

عفت در معماری

معماری فعالیتی است علمی ـ هنری، برای آفرینش فضا و تغییر و سامان دادن آن. معماری تبلوری است از فرهنگ یک جامعه در گُذر زمان؛ و آینه‌ای است روشن از شرایط جامعه در ادوار مختلف. معماری غیر از ساختن یک بنا یا بنّایی آن است، بلکه چگونه ساختن آن است… خانه یا شهر را چگونه بسازیم تا نیازهای انسانی و غیرمادی ما را برطرف سازد.

بی‌شک یکی از نیازهای انسانی و غیرمادی، مسئله عفاف و پاک‌دامنی می‌باشد که در فطرت آدمی سرشته شده است؛ و مراد از عفت در معماری، پرهیز از معماری باز و اُپِن است تا آدمی از چشم­ چرانی، خلوت، اختلاط و ارتباط با نامحرمان و… در امان بماند. چراکه ازجمله محرّک‌هایی که شهوت جنسی را برمی‌انگیزد و آدمی را تحریک می‌کند محرک‌های محیطی هستند و یکی از محرک‌های محیطی، سازه‌ها و ساختمان‌های باز و اُپن و مدل غربی می‌باشد که بستر این تحریکات را فراهم می‌آورد.(کانون فرهنگی تبلیغی امین)

× تماس با ما