آرشیو دسته:

غصب

آشنایی با گناه بزرگ سرقت یا همان دزدی و حد آن

شاید برای شما پیش آمده باشد و شنیده باشید که دست کسی را بخاطر دزدی، حاکم شرع قطع کرده باشد! مخصوصا تازگی ها با به قدرت رسیدن گروه‎های تندرو و تکفیری در عراق و سوریه بارها شنیده ایم که دست افراد بخاطر دزدی قطع شده است! آ یا واقعا این کار تکفیریها دستور اسلام است؟؟ باز شاید برای شما پیش آمده که در اسلام باید دست دزد را قطع کنند! پس چرا دست دزدان و اختلاس کنندگان چندین ملیاردی قطع نمی شود! با خواندن این پست جواب همه سوالات خود را خواهید گرفت! دزدیدن مال کسی به صورت پنهان را سرقت گویند. فقهای عظام از احکام آن به تفصیل در…