Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

کم فروشی در معاملات

در این دسته درباره گناه اقتصادی، حق الناس و کسب حرام، کم فروشی در معاملات و پیرامون آن بحث خواهد شد که بسیار شایع است و در همه زمان‌ها و در همه اصناف و شغل‌ها به نحوی وجود داشته و دارد.

منظور ما از کم فروشی، کم گذاردن است، کم فروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

کم فروشی در معاملات، نوعی غش در معامله است، یعنی فروشنده به جای اینکه مثلاً یک کیلو شکر وزن کند و تحویل مشتری دهد ۹۹۰ گرم وزن می‌کند این ۱۰ گرم اگرچه به حساب نیاید اما کم فروشی است.

در روایات و آیات قرآن به این موضوع اشاره شده و با واژه تطفیف مورد بررسی قرار گرفته است، قرآن کریم در سوره مطففین نسبت به کم فروشی در دادوستدهای اقتصادی هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ؛ وای بر کم فروشان!» (مطففین، ۱)

ممکن است این کم فروشی علاوه بر وزن در کیل و پیمانه نیز باشد، یعنی به عنوان مثال یک شیشه شیر هم از وزن تعیین شده کمتر باشد یا ممکن است در متر و اندازه باشد و بزاز، پنج سانتی متر پارچه را کمتر ببرد؛ از این رو، اگرچه در آیه شریفه وزن و کیل نام برده شده اما کل کمیتها را در نظر می‌گیرد.

× تماس با ما