Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

دریافت دستمزدهای حرام

در این دسته درباره ارتزاق از دریافت دستمزدهای حرام و پیرامون آن بحث می شود. مقصود ما از دستمزدهای حرام دریافت دستمزد برای برخی از کارهاست که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دریافت دستمزد برای کارهایی که فایده چندانی ندارند

مثل درمان سگ‌های تزیینی و…

دریافت دستمزد برای کارهای حرام

مثل آرایش زنان به صورتی که باعث اشتباه و فریب داماد شود، آرایش و تزیین مردان و زنان که به صورت جنس مخالف خود به نظر برسند، منجمی، نگاه‌داشتن کتاب‌های گمراه‌کننده، رشوه، دشنام‌دادن به مؤمنان، جادوگری، شعبده بازی، فریب دادن دیگران در معامله، موسیقی لهوی و حرام، غیبت، قمار و… و…

دریافت دستمزد برای کارهای واجب

مثل گرفتن دستمزد برای کارهایی که انجام آن بر انسان واجب است؛ مانند پول گرفتن برای خواندن نماز، دفن مَیِّت.

درآمد آرایشگری برای زنان حلال است یا حرام؟

درآمد آرایشگری برای زنان حلال است مگر در سه جا: 1. تدلیس ماشطهدر کتب فقهی اصطلاحی با عنوان «تدلیس ماشطه» به معنای «حیله گری آرایشگر» وجود دارد. اگر آرایشگر با ترفندهایی که به کار می برد عیوب زنی را بپوشاند و وی را دارای محاسنی کند تا…
× تماس با ما