Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

استفاده از طلا توسط مردان

استفاده از طلا برای زنان جایز ولی برای مردان حرام است و از نظر شرع مقدس اسلام همراه داشتن انگشتر و گردنبند و پوشیدن لباس زین و طلا بافت در نماز حرام و موجب بطلان آن است بااین‌وجود متأسفانه استفاده از این فلز در بین آقایان رو به افزایش است.

در دو دسته عفت در زینت و عفت در پوشش می‌توان دراین‌باره بحث کرد ولی با توجه به اینکه ملاک حرمت استفاده از طلا برای پوشیدن یا به گردن آویختن توسط مردان، صدق زینت نیست، بلکه استفاده از آن به هر صورت و به هر قصدی حرام است هرچند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند آن باشد (مگر در عملیات جراحی و دندان‌سازی) ما این بحث را ذیل دسته عفت در پوشش قرار دادیم.

× تماس با ما