Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

خوردن مال یتیم و پس ندادن آن

در این دسته درباره گناه اقتصادی و حبس الحقوق پس ندادن و خوردن مال یتیم و پیرامون آن بحث خواهد شد.

در هر اجتماعی براثر حوادث گوناگون پدرانی از دنیا می‌روند و فرزندان خردسالی از آن‌ها باقی می‌ماند که از نظر شرعی و انسانی باید کودک یتیم از نظر باید تمام جهات معنوی و ویژگی‌های فردی او احیا شود. یتیم باید از نوازش‌ها و محبت‌ها، از تأدیب‌ها، تشویق‌ها و تربیت‌هایی که یک کودک در دامن پدر و مادر از آن بهره مند است، برخوردار باشد؛ و همچنین باید اموال آن‌ها حفظ و در موقع مناسب بدان‌ها پرداخت شود.

پس ندادن و خوردن مال یتیم از گناهانی است که خداوند وعده آتش بر آن داده بلکه تصریح به کبیره بودن کرده است. «انَّ الذینَ یاکلونَ اموالَ الیتامی ظلماً انّما یاکلونَ فی بطونهِم ناراً و سَیصلونَ سَعیراً؛ کسانی که اموال یتیمان را به ناحق تصرف می‌کنند در حقیقت آتش خورده‌اند و به زودی به آتش سوزانی می‌سوزند.»(سوره نساء، آیه ۹)

× تماس با ما