Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

اضرار به نفس

بسم الله الرحمن الرحیم

اضرار به نفس یا ضرر زدن به خود مانند ضرر زدن به غیر حرام است و آیات قران و روایات دلالت بر حرمت آن دارند.

اضرار به نفس مثل موارد ذیل:

  1. انتحار و خودکشی که در درجهٔ اول نوعی ضرر بر نفس است.
  2. کسانی ممکن است در خود نقص عضو ایجاد کنند مثلاً کسی کلیهٔ خود را می‌فروشد.
  3. کسانی که بعضی از قوای انسانی را از بین می‌روند مثلاً خود را از رجولیت و مردانگی می‌اندازند مانند بستن لوله‌ها و مانند آن.
  4. استعمال داروهای مخدر که باعث اعتیاد می‌شود.
  5. تحمل ذلت نفس و ذلت شخصت برای به دست آوردن مال و مقام
  6. زنی است پاک‌دامن که برای حفظ عفت خود تصمیم به خودکشی می‌گیرد تا مورد تجاوز قرار نگیرد.
  7. خودزنی و…

بحث‌های بسیاری درباره این موضوع مطرح است، مثل‌اینکه که آیا اضرار به نفس مطلقاً حرام است و لو اینکه ضرر معتدٌ به نباشد و در حدّی نباشد که عقل آن را قبیح بداند یا فقط در مراتب بالای ضرر مثل قتل نفس و قطع عضو حرام است؟

× تماس با ما