Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

عفت بویایی

در این دسته درباره عفت بویایی بحث می‌شود. حس بویایی یکی از گیرنده‌های حسی انسان است که وجود آن برای حیات آدمی بسیار ضروری است. این حس در برابر انواع بوها و ازجمله بوی خوش واکنش نشان می‌دهد؛ بدین‌سان که بویِ خوش، توجه انسان را به‌سوی کانون خود جلب می‌کند و بدان علاقه‌مند و دل‌بسته می‌سازد ازاین‌رو دین مبین اسلام استعمال عطر توسط زن برای مردان نامحرم را حرام کرده است.

بنابراین در دسته عفت بویایی در سه محور بحث می‌شود: 1. پرهیز از استشمام بوهای محرّک شهوت 2. پرهیز از استعمال عطر زن برای نامحرمان 3. پرهیز از استعمال عطر به انگیزه تحریک دیگران.

× تماس با ما