Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو دسته:

پوشیدن لباس کفار

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مصادیق تشبه به کفار تقلید از آنان در طرز لباس پوشیدن است که در این دسته بدان پرداخته می‌شود.

پوشیدن لباس کفار یعنی این‌که مسلمانان در لباس، کفش، کلاه، انگشتر، گردن بند و سایر پوشیدنی‌ها، خود را شبیه کافران سازند؛ همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس‌هایی با مدل‌ها و تصاویر مخصوص به کفار که شعار و مروج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش موردتوجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند.

روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ شیئی را در خانه که نقش صلیب در آن بود را رها نمی‌کرد، مگر اینکه آن را می‌برید؛ زیرا آن تشبه به مسیحیان است. سائل الشیعه، ج 2، ص 506.)

اولین های شیطان

شیطان نخستین کسی بود که بعضی کارها را مرتکب شد و پیش از او کسی آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قراراند: - اولین کسی که که معصیت و نافرمانی خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود. - اولین کسی که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه…

غیرت شلوار لی در برابر غیرت بعضیها!

نظر: به نظر ما ترویج و مد کردن لباسهای اینچنینی یکی از حربه های شیاطین روزگار برای ترویج همجنس بازی است!پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه که جلوه بسیار زننده ای دارد در امریکا به معضلی اجتماعی تبدیل شده است. اخیرا شماری از نوجوانان و…
× تماس با ما