مرور موضوع:

خود ارضائی

استمناء در مردان یا استشهاء در زنان (خود ارضائی) یکی از گناهان کبیره است و یعنی این که انسان اختیارا با خودش کاری کند که به اوج لذت جنسی برسد و جنب گردد ؛ مثل بازی کردن با دست یا هر شیء دیگر، گوش کردن به سخن و صدای نامحرم، رد و بدل کردن حرف های عاشقانه با جنس مخالف، در خیال آوردن و فکر کردن به مسائل شهوت انگیز و یا دیدن تصاویر و فیلمهای مبتذل.