آخرین مطالب سایت

رابطه مشروبات الکلی و تجاوز جنسی

یکی از عوامل افزایش تجاوز و تعارض جنسی در جوامع غربی استفاده از مواد مخدر، به‌ویژه الکل، است. هر چه فرهنگ جامعه بیشتر به غرب شبیه‌تر شود، ناهنجاری‌ها و معضلات مملکتمان هم به آن‌ها شبیه‌تر خواهد بود. در یک تحقیقی که در کشور آمریکا انجام ‌شده بود مشخص شد که در ۴۷ درصدِ اغلب تجاوزها، هم قربانی و هم مجرم، الکل مصرف کرده بودند. تنها در ۱۷ درصد موارد،…
ادامه مطلب ...

نقش سیاستمداران، دولتمردان و عالمان دینی ناصالح در شیوع…

علاوه بر عواملی همچون ضعف اعتقادی، تبلیغات و تهاجم فرهنگی استعمارگران غرب، ضعف دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی و دینی کشور و... در بروز بی‌حجابی و بی‌بندوباری در…
ادامه مطلب ...

حق الناس

عواقب گناهان

پاداش ها و نتایج اعمال نیک