آخرین مطالب سایت

یک ششم زنان آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند!

بنا بر گزارش وبسایت گناه شناسی هر دو دقیقه یک زن در آمریکا مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد. هر هشت دقیقه، این اتفاق برای یک کودک رخ می‌دهد. و «یک ششم زنان آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و از هر ۳ زن کانادایی یکی از آن‌ها آزار جنسی را تجربه کرده است. راستی غرب‌زدگان و فریب‌خوردگان طرفداران آزادی جنسی، حجاب اختیاری و سند 2030 جواب بدهند که…
ادامه مطلب ...

نقش سیاستمداران، دولتمردان و عالمان دینی ناصالح در شیوع…

علاوه بر عواملی همچون ضعف اعتقادی، تبلیغات و تهاجم فرهنگی استعمارگران غرب، ضعف دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی و دینی کشور و... در بروز بی‌حجابی و بی‌بندوباری در…
ادامه مطلب ...

نقش انگیزه‌های سیاسی افراد جامعه در شیوع بی‌حجابی و…

به‌موجب تأثیرپذیری افراد جامعه از واکنش‌های سیاسی، زمانی که یک فرد با موجودیت سیاسی حاکم مخالف باشد، یا بخشی از عمل کرد آن را نپسندد و از سوی دیگر، نتواند به…
ادامه مطلب ...

حق الناس

عواقب گناهان

پاداش ها و نتایج اعمال نیک